ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

GENEL BİLGİLER

Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bolonya Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi yönünde öngörülen çalışmaların başlatılması amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, 25942 Sayı ve 20.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Üniversitelerarası Kurul'un 30.09.2005 tarihinde gerçekleştirilen 148 nolu toplantısında Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu üyeleri belirlenmiş ve çalışmalarına başlamıştır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 ve 65’inci maddelerine dayanılarak, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı Maddesi, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği gereğince Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) yapılandırılmış, Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim veren birimlerinde Akademik Birim Strateji Kurulları, İdari birimlerde ise İdari Birimler Kalite Kurulu ve dokuz adet Özdeğerlendirme Ekibi oluşturulmuştur.