ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü Memuru Görev Tanımı

1. GÖREV ADI
Kayıt-Kabul Şube Memuru

2. GÖREV KAPSAMI        
Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğü, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi kapsamında, Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;
Bağlı bulunduğu şube müdürlüğünün hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program, emirler doğrultusunda ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek görev kapsamındadır.

3. GÖREV DETAYI
3.1. Görev alanına giren konularda, Çalışma Takviminde belirtilen işleri zamanında ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmek.
3.2. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları için genel kontenjan ve koşulların bildirilmesini sağlamak hususunda görev almak.
3.3. Lisansüstü programlar için kontenjan ve koşulların bildirilmesinde görev almak.
3.4. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler için kontenjan ve koşulların bildirilmesinde görev almak
3.5. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü açma ile ilgili teklifleri değerlendirmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak hususunda görev almak.
3.6.  Bölüm/ Anabilim Dalı açma/kapatma ile ilgili teklifleri değerlendirmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak hususunda görev almak.
3.7. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı işlemlerinin yürütülmesi için gerekli işlemleri takip etmek hususunda görev almak.
3.8. Eğitim-Öğretim Komisyonu sekretaryalığının yürütülmesinde görev almak.
3.9. Yatay ve dikey geçişlerde kabul esaslarının belirlenmesini sağlamak hususunda görev almak.
3.10. Birimlerin kesin kayıt işlemlerini doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak hususunda görev almak.
3.11. Birimlerin kayıt yenileme işlemlerini doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak hususunda görev almak.
3.12. Birimlerin kayıt silme işlemlerini doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak hususunda görev almak.
3.13. Öğrenci Burs/Kredi işlemlerinin yürütülmesinde görev almak.
3.14. Yabancı Uyruklu öğrencilerin kontenjan, başvuru ve kabul esaslarının yürütülmesinde görev almak.
3.15. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt işlemlerinin yürütülmesinde görev almak.
3.16. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı/öğrenim ücreti işlemlerinin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak hususunda görev almak.
3.17. Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğündeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak hususunda görev almak.
3.18. Şube Şeflerinin verdiği işleri yapmak.
3.19. Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda uzmanlaşmak amacıyla Şube Müdürü ve Şefin öngördüğü eğitimlere/kurslara katılmak.
3.20. Kalite politikasını ve kalite hedeflerini Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğü içerisinde benimseyerek uygulamak.

4. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak,

5. SORUMLULUK
5.1. Eğitim-Öğretim Şube Şefine birinci derecede sorumludur.
5.2. Eğitim-Öğretim Şube Müdürüne ikinci derecede sorumludur.
5.3. Öğrenci İşleri Daire Başkanına üçüncü derecede sorumludur.