ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Planlama Şube Müdürlüğü Memuru Görev Tanımı

1. GÖREV ADI
Planlama Şube Memuru

2. GÖREV KAPSAMI        
  Planlama Şube Müdürlüğü,  124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi kapsamında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;
Bağlı bulunduğu şube müdürlüğünün hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program, emirler doğrultusunda ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek görev kapsamındadır.

3.   GÖREV DETAYI
3.1. Görev alanına giren konularda, Çalışma Takviminde belirtilen işlerin zamanında ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmek.
3.2. Taşınır Mal Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak hususunda görev almak.
3.3. Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan personelin maaş/mesai işlemlerinin yapılmasını sağlamak hususunda görev almak.
3.3.1. Öngörülmesi durumunda yapılacak mesai dışı çalışmaların organizasyonunu sağlamak hususunda görev almak.
3.4. Daire Başkanlığına ait haber niteliği taşıyan yenilikler ve olaylarla ilgili bilgilerin ADÜ Haber Dergisi Sorumlusuna aktarılmasını sağlamak hususunda görev almak.
3.5. Başarı oranlarının derlenmesi ve arşivlenmesi konusunda görev almak.
3.6. ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS veritabanı ve öğrenci bilgi sistemi bilgi girişlerinin yapılması, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen öğrenci sorgulama ile gelen yazışmalar Üniversitemizde okumakta olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine ait sayıların aylık olarak belirlenmesini sağlamak ve istenen istatistiki bilgileri hazırlamak.
3.7. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının hizmet alanı kapsamında yer alacak her tür bilginin WEB sayfasında yayınlanmasında görev almak.
3.8. Şube Şeflerinin verdiği işleri yapmak.
3.9. Planlama Şube Müdürlüğündeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak hususunda görev almak.
3.10. Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda uzmanlaşmak amacıyla Şube Müdürü ve Şefin öngördüğü eğitimlere/kurslara katılmak.
3.11. Kalite politikasını ve kalite hedeflerini Planlama Şube Müdürlüğü içerisinde benimseyerek uygulamak.
3.12. Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi hususunda destek olmak.
3.13. Görevi ile ilgili süreçleri Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

4. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak,

5. SORUMLULUK
5.1. Eğitim-Öğretim Şube Şefine birinci derecede sorumludur.
5.2. Eğitim-Öğretim Şube Müdürüne ikinci derecede sorumludur. 
5.3. Öğrenci İşleri Daire Başkanına üçüncü derecede sorumludur.