ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

07/04/2014 tarih ve 2014-05 sayılı oturum II nolu Senato Kararı - Öğretim Elemanı ve Ders Öğrenme Çıktıları Değerlendirme Formu