ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

08/08/2014 tarihli 2014-12 sayılı oturumda alınan II nolu Senato Kararı - Öğretim Programı Hazırlama Esasları