ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

06/04/2016 tarih ve 2016-04 sayılı oturumda alınan V nolu Senato Kararı - Öğretim Programı Hazırlama Usul ve Esasları