ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Y.U. Numarasının Edinilmesi (Obtaining Your Fr Number)

 

Y.U. NUMARASININ EDİNİLMESİ

OBTAİNİNG YOUR FR NUMBER

Adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasındaki “Y.U. Numarası

Edin” başlıklı alana giriş yaparak bu alandaki

açıklamalar doğrultusunda Y.U. Numarası ile şifrelerini

edineceklerdir. Sınava başvuran tüm adaylar (T.C.

uyruklu olsa dahi) Y.U. Numarası ve şifrelerini almak

zorundadırlar.

Y.U. Numarası ve şifre sadece bir kez edinilebilir.

Numara ve şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında,

hem de adayın ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda

sonraki yıllarda da yapacağı bütün işlemlerde gerekli

olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır.

 

The main webpage of ÖSYM will have a heading “Obtain

your FR Number.” Click on this and follow the instructions

provided there. All applicants (even if they hold Turkish

nationality) must obtain their FR Numbers and

passwords.

The FR Number and password can be obtained only

once. Since this number and password will be

necessary both for all stages of the examination and

for all future transactions with ÖSYM, applicants

should keep them where they are accessible.