ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

6353 Sayılı Kanunun 11. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 63. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Üniversitelere Gönderilen Yazı.