26 Ocak 2015 Pazartesi  
Site Haritası
» Genel Bilgiler
        » Geçmişten Günümüze
        » ÖİDB İç Kontrol Standartları
                » Öğrenci İşleri Hizmetleri Prosedürü
                » Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
                » Misyon ve Vizyon
                » Stratejik Plan
                        » Stratejik Plan 2013 2017
                        » Stratejik Plan 2007 2011
                » İş Akış Süreçleri
                » Hizmet Prosedürleri
                » Görev Tanımları
                        » Daire Başkanı Görev Tanımı
                        » Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Görev Tanımı
                        » Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Şef Görev Tanımı
                        » Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Memuru Görev Tanımı
                        » Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Görev Tanımı
                        » Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü Şef Görev Tanımı
                        » Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü Memuru Görev Tanımı
                        » Planlama Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Görev Tanımı
                        » Planlama Şube Müdürlüğü Şefi Görev Tanımı
                        » Planlama Şube Müdürlüğü Memuru Görev Tanımı
                » Hizmet Talimatları
                » Risk Analizi
        » İletişim
» Yönetim
        » Organizasyon Şeması
        » Daire Başkanı
        » Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü
        » Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü
        » Planlama Şube Müdürlüğü
» Stratejik Plan
        » Stratejik Plan 2013 2017
        » Stratejik Plan 2007 2011
» Faaliyet Raporları
        » 2012 2013 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2010 2011 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2009 2010 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2008 2009 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2007 2008 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2006 2007 Yılı Faaliyet Raporu
» Hizmetler
        » 2015 ÖSYM TABLO 3A/TABLO 4/TABLO 5 ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN TALEPLERİ İLE BAŞVURU KOŞULLARI FORM
        » Eğitim » Öğretim Rehberi
                » 2013 2014 Eğitim Öğretim Rehberi
                        » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
                        » Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği
                        » Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                        » Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları
                        » Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
                        » Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
                        » Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
                        » Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması
                        » Yaz Okulu Yönergesi
                        » Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
                        » Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi
                        » Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönergesi
                        » Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
                        » Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                        » Öğrenci Konseyi Yönergesi
                        » Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                        » Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi
                        » Staj Yönergesi
                        » Yatay Geçiş Yönergesi
                        » Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi
                        » Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi
                        » Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi
                        » Eğitim Fakültesi
                        » Fen Edebiyat Fakültesi
                        » Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
                        » Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Mühendislik Fakültesi
                        » Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
                        » Söke İşletme Fakültesi
                        » Tıp Fakültesi
                        » Veteriner Fakültesi
                        » Ziraat Fakültesi
                        » Devlet Konservatuvarı
                        » Aydın Sağlık Yüksekokulu
                        » Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
                        » Söke Sağlık Yüksekokulu
                        » Turizm Fakültesi
                        » Atça Meslek Yüksekokulu
                        » Aydın Meslek Yüksekokulu
                        » Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
                        » Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
                        » Çine Meslek Yüksekokulu
                        » Didim Meslek Yüksekokulu
                        » Karacasu Meslek Yüksekokulu
                        » Koçarlı Meslek Yüksekokulu
                        » Kuyucak Meslek Yüksekokulu
                        » Köşk Meslek Yüksekokulu
                        » Nazilli Meslek Yüksekokulu
                        » Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
                        » Söke Meslek Yüksekokulu
                        » Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
                        » Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
                        » Yenipazar Meslek Yüksekokulu
                » 2012 2013 Eğitim » Öğretim Rehberi
                        » Akademik Takvim 2012 2013
                        » Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
                        » Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                        » Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
                        » YÖK'nda Önlisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
                        » MYO ve Açıköğretim Önlisans Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hk. Yönetmelik
                        » Lisans Öğrenimini Tamamlamayan veya Tamamlayamayaların Ön Lisans Diplomaları Almaları veya MYO İntibakları Hk. Yönetmelik
                        » İkili Öğrretim Kanunu
                        » Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği
                        » Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                        » Öğrenci Staj Yönetmeliği
                        » Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişimine İlişkin Yönetmelik
                        » Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
                        » YÖK Devlet Kons. Müzik ve Bale İlköğretim okulu ile Müzik ve sahme Sanatları Liseleri yönetmeliği
                        » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                        » Öğrenci Konseyi Yönergesi
                        » Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
                        » Lisan Önlisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
                        » Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                        » Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı, Yandal Programı Yönergesi
                        » Adnan Menderes üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
                        » Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Programı ve Sınav Yönergesi
                        » Söke İşletme Fakültesi Ders Programı ve Yönergeleri
                        » Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Ziraat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Aydın Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Staj Yönergesi
                        » Devlet Konservatuvarı Lisans Ders Programı ve Sınav Yönergesi
                        » Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Söke Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
                        » Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Atça Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Aydın Meslek Yüksekokulu Ders Programı Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Programı Yaz Stajı Yönergesi
                        » Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Çine Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Koçarlı Meslek Yüksekokulu Ders Programı Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Kuyucak Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Nazilli Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Söke Meslek Yüksekokulu Ders Programları ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Programları ve Yönergeleri
                        » Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Yenipazar Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Didim Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Karacasu Memnune İinci Meslek yüksekokulu Ders Programı ve Yönergesi
                » Eğitim Öğretim Rehberleri Arşivi
                        » Eğitim Öğretim Rehberi (2010 2011 )
                                » Akademik Takvimleri
                                » Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
                                » Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
                                » Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
                                » Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
                                » Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
                                » İkili Öğretim Kanunu
                                » Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği
                                » Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                                » Öğrenci Staj Yönetmeliği
                                » Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
                                » Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğretimi BÖğrenci Danışmanlığı Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi
                                » Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
                                » Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Yaz Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » 2009 2010 Eğitim Öğretim Yılı Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
                        » 2011 2012 Eğitim Öğretim Rehberi
                                » Akademik Takvim 2011 2012
                                » 2011 2012 Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
                                » 2011 2012 Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
                                » 2011 2012 Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılaması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
                                » 2011 2012 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
                                » 2011 2012 Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
                                » 2011 2012 İkili Öğretim Kanunu
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Staj Yönetmeliği
                                » 2011 2012 Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                                » Y.Ö.K. Devlet Kons. Müzik ve Bale İlköğretim Okulu İle Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencileri Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
                                » Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Sosyal Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Ziraat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Devlet Konservatuvarı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Aydın Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Ortak Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
                                » Atça Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Aydın Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Bozdoğan Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Çine Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Koçarlı Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Kuyucak Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Nazilli Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Söke Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Sultanhisar Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Yenipazar Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Didim Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                » Yönetmelik» Yönerge Değişikliği Hazırlama Taslağı
        » Pedagojik Formasyon Programı
                » PEDAGOJİK FORMASYON PRG. 2678 MART 2014 80 NOLU CİZELGE (1)
                        » PEDAGOJİK FORMASYON PRG. 2683 AĞUSTOS 2014 80 NOLU CİZELGE (2)
                » PEDAGOJİK FORMASYON PRG. 2683 AĞUSTOS 2014 80 NOLU CİZELGE (2)
                » Adnan Menderes Üniversitesi 2010 2011 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Uygulama Esasları(Öğrenimi Devam Edenler İçin)
                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                » 2013_Pedagojik Formasyon Tercih Kilavuzu 23/01/2014
        » Bölüm ve Program Açma İşlemleri
                » 2013» Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri
                » Önlisans
                        » Önlisans Programı Açma + Öğrenci Alma Formatı
                        » Meslek Yüksekokulu Kurulması Formatı
                » Lisans
                » Yükseklisans Doktora Prg Açma Kriteri
        » Harçsız Öğrenci ve Hizmet Pasaportu İşlemleri
                » Pasaport Kanunu
                » Hizmet Pasaportların Düzenleme Esaslarını İçeren Uygulama Rehberi
                » 2008/46 Harçsız Öğrenci Pasaportu Genelgesi
                » 2008/02 Harçsız Pasaportu Genelgesi (Maliye Bakanlığı)
                » Pasaport Talep Formu (Belge)
                » Harçlar Kanunu
                » Harçsız Öğrenci Pasaportu Kimlere Verilir?
        » Not Dönüşüm Tabloları
                » Adnan Menderes Üniversitesi Dörtlük (4) Sistemdeki Notların Yüzlük(100) Not Sistemindeki Karşılıkları (2013 yılı ve öncesi mezun öğrenciler için geçerlidir.)
                » YÖK 4'lük Sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliği (2014 yılında mezun olan öğrenciler için geçerlidir.)
                » Y.Ö.K. 5'lik Sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği
                » Not Dönüşüm Tabloları İle İlgili Senato Kararı
        » Yabancı Uyruklu Öğrenciler/Foreign Students
                » Yabancı Uyruklu Öğrenciler 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe Hazırlık Sınıfı Ders programı
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı Sonuçları
                » 2012 2013 Güz Yarıyılı Türkçe Yeterlilik Sınavına Katılacak Yabancı Uyruklu Öğrenciler
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Yedek Öğrenci Değerlendirme ve Yerleştirme Sonuçları
                » 2013 2014 Adnan Menderes ÜAniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Koşulları, Kontenjanları ve Gerekli Belgeler & 2013 2014 Adnan Menderes Üniversty Admission Requırements, Docements and Quotas For Internatıonal Student Admıssıons
                » Y.U. Numarasının Edinilmesi (Obtaining Your Fr Number)
                » YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Güncelleme Tarihi: 16.07.2014
                » Yabancı Uyruklu Öğrenciler (((ÖSYM))) Sayfası
                » Yabancı Uyruklu Öğrenciler (((YÖK))) Sayfası» Kendi İmkanlarıyla Eğitim Alacaklar
                » Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: Türkiye Bursları
                        » Anadolu Öğrenciler İlisan Bursu
                        » Balkan Ülkeleri Lisans Bursu
                        » Boğaziçi Üülkeleri Lisans Bursu
                        » Haliç Ülkeleri Lisans Bursu
                        » Harran Ülkeleri Lisans Bursu
                        » Karadeniz Ülkeleri Lisans Bursu
                        » KKTC Lisans Bursu
                        » Türk Dili Konuşan Ülkeler Bursu
                        » Türkiye » Afrika Ülkeleri Lisans Bursu
                » Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: Türkiye Bursları Sitesi
                » 2013» Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları Formatı ve Klavuzu
                » Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar (07.01.2013)
                » Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar 19.02.2013
        » Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
                » 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İTİBARIYLA KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ HESAPLAMA YÖNTEMİ DUYURUSU
                » 2014 2015 KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TUTARLARI
                » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri(Kayıt Yenilecek Öğrenciler İçin)
                » Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Arşiv
                        » 2011 2012 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tutarları
                                » 2011 2012 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri %30 Artırım Yönetim Kurulu Kararları
                        » 2010 2011 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tutarları
                        » 2009 2010 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tutarları
                        » 2008 2009 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tutarları
                        » 2007 2008 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tutarları
                        » 2011 2012 eğitim öğretim yılı katkı payı/öğrenim ücretleri hesaplamaları ile oluşan borç/alacak farklarının öğrencillere yansıtılmasına yönelik yapılan/yapılacak işlemler
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri (Yeni Kayıtlar İçin)
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri(Kayıt Yenilecek Öğrenciler İçin)
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı 29 Ağustos Çarşamba
                » Bir Dönemde %10'a giren Öğrenci Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlarla İlgili 01.03.2012 Tarihli YÖK Genel Kurul Kararı
        » Seminerler ve Toplantılar
» Hizmet Std. ve Envanteri
        » Hizmet Envanteri Tablosu
        » Hizmet Standartları Tablosu
» Duyurular
        » 2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları
        » ADU GENÇ (( ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DUYURUSU))
        » 2014 2015 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI
                » Devlet Konservatuvarı
                » Eğitim Fakültesi
        » Suriye ve Mısır'da Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Yatay Geçişleri » YÖK 26/06/2014 Tarihli Yazısı
        » Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Uygulamasına İlişkin Açıklama
        » 2014 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU STAJ YERLEŞTİRME LİSTESİ
        » 2012 2013 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi Diplomaları Hazır Olan Okullar
        » 2013 2014 Adnan Menderes ÜAniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Koşulları, Kontenjanları ve Gerekli Belgeler & 2013 2014 Adnan Menderes Üniversty Admission Requırements, Docements and Quotas For Internatıonal Student Admıssıons
        » Seçmeli Ders Havuzu Dersleri
        » 2014 Yılı Mezun Öğrencilerden Diplomaları Hazır Olan Birimler
        » 2013 Yılı Mezun Öğrencilerden Diplomaları Hazır Olan Birimler
        » Yatay Geçiş Duyuruları
                » 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MADDE EK 1 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
                » 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
                » 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
                » 2014 2015 BAHAR YARILYILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ TABLOLARI
                » 2014 2015 BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ TABLOLARI
                » 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER
                » 2014 2015 GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI
                » 2014 2015 GÜZ YARIYILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI
                » YATAY GEÇİŞ TÜRLERİ 07 AĞUSTOS 2014
                » KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
                » KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
                » MADDE EK 1 MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
                » YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDEN YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR.
        » 2013 Türkiye Bursları
        » 2013 Yaz Okulu
                » Yaz Okulu Ek Karar
        » Kredi Yurtlar Kurumu» Katkı/Öğrenim Kredisi ve Burs Duyuruları
                » 6111 Sayılı Kanun İle Kredi Yurtlar Kurumu Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
                » Kredi Yurtlar Kurumunun 02 Temmuz 2012 Tarihli Başvurularla İlgili Duyurusu
                » Türk Eğitim Vakfı 2012 2013 Öğretim Yılında Yurt Dışında Yüksek Lisans (Master's Degree) Öğrenimi İçin Burslar Verecektir!!!!
                » Türk Eğitim Vakfı 2012 2013 Öğretim Yılında Yurt Dışında Yüksek Lisans (Master's Degree) Öğrenim Bursu
                » TEV SINGA Singapur Karşılıksız Doktora Bursları (2012 2013)
                » Türk Eğitim Vakfı 2012 2013 Öğretim Yılnda Yurt Dışında Yüksek Lisans (Master's Degree) Öğrenimi İçin Burslar Verecektir.
        » 2013 Yılı Çalışma Takvimi
        » Fen Sosyal Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile İlgili Duyurular
                » 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA FEN SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ VE KONTENJANLARI
                » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Fen Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Alınacak Öğrencilerin Başvuru Tarihleri ve Kontenjanları
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Kayıt Yenileme Duyurusu
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı ''Bahar'' Yarıyılında Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Alınacak Öğrencilerin Başvuru Tarihleri ve Kontenjanları
        » Askerlik İşlemleri ile İlgili Duyurular
                » Askerlik Erteleme İşlemleri
                » 6111 Sayılı Kanun ile Hazırlanan Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Yönetmelik
                » 6111 sayılı Kanun ile ilgili Olarak Lisansüstü Öğrenciler İçin Düzenlenen Yönetmelik
        » DGS Dikey Geçişler ile İlgili Duyurular
                » 2014 Dikey Geçiş Kontenjanları Tablosu ((( yeni )))
                » 2013 DGS İle Yerleşen Adayların Dikkatine!
                » 2013 ÖSYM Kontenjan Başvuru Koşulları
                » 2012 DGS Arşiv
                        » 2012 Dgs 2. Ek Yerleştirme sonucu Üniversitemize Yerleşen Adayların Dikkatine!!!!
                        » 2012 DGS İle Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Ancak Mezun Olamayan Öğrencilerin Kayıt İşlemlerini Görmek İçin Tıklayınız.
                        » 2012 DGS Kontenjanlarının Yeniden Düzenlenmesi (29.06.2012)
        » 2011 2012 Eğitim Öğretim Bahar/Yaz Dönemi Diplomaları Hazır Olan Okullar
        » ÖSYM, Sınavlarına Giren Adayların Kişisel Bilgilerinin Korunması ve 3. Kişilerle Paylaşılmaması
» 6569 Sayılı Kanun
        » Geçici Madde 68
        » Af Kanunu Başvuru Dilekçesi
        » 6569 Sayılı Kanun'un Uygulama Esasları (YÖK)
» Akademik Takvim
        » 2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
        » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
        » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
        » Akademik Takvim Arşivi
                » 2007 2008 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
                » 2008 2009 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
                » 2009 2010 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
                » Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi(2010 2011)
                » 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim
» Mevzuat
        » Kanunlar
                » 2547 SAYILI YÖK KANUNU
                » 6569 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
                » İKİLİ ÖĞRETİM KANUNU
                » 6111 SAYILI AF KANUNU
                        » 6111 Sayılı Kanun
                        » 6111 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları» (Adnan Menderes Üniversitesi)
                        » 6111 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları» YÖK ( I )
                        » 6111 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları» YÖK ( II)
                        » 6111 Sayılı Kanunundan Yararlanmak İsteyenler İçin Dilekçe Örneği
                » 6353 SAYILI AF KANUNU (6111 İN EKİ)
                        » 6353 Sayılı Kanun
                        » 6353 Sayılı Kanunundan Yararlanmak İsteyenler İçin Dilekçe Örneği
                        » 6353 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları
                        » 6353 Sayılı Kanunun 11. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 63. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Üniversitelere Gönderilen Yazı.
                » 5806 SAYILI AF KANUNU
        » Yönetmelikler
                » Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği
                » Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                » Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
                » Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları akkında Yönetmeliği
                » Lisans Öğrenimlerini tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmeliği
                » Öğrenci Sağlık işleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği
                » Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
                » Y.Ö.K. Devlet Kons. Müzik ve Bale İlköğretim Okulu İle Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
                » YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
        » Yönergeler
                » Adnan Menderes Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi
                » Yatay Geçiş Yönergesi
                » Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönergesi
                » Aydın Sağlık Yüksekokulu Eğitim Yönergesi
                » Staj Yönergesi
                » Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitimi Yönergesi
                » Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
                » Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi (2013 2014)
                » Yaz Okulu Yönergesi
                » Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi (2013 2014)
                » Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                » Öğrenci Konseyi Yönergesi
                » Yabancı Uyruklu Öğrencileri Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
                » Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                » Lisans» Önlisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
                » Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                » Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                » Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                » Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                » Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
        » Usul ve Esaslar
                » EK MADDE 1 İN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR OCAK 2015
                » Adnan Menderes Üniversitesi 5i Dersleri Yürütme Esasları
                » Adnan Menderes Üniversitesi Ders Kayıt Esaslari
                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Programı Hazırlama Esasları
                » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Eğitiminin Yürütülmesine İlişkin Esaslar
                » Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar
                » Adnan Menderes Üniversitesi Ders Acma ve Yurutme Esaslari
                » Adnan Menderes Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları
                » Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Dersleri Yürütme Esasları
                » YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI "25.09.2014 YÖK GENEL KURULU"
                » Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
        » Senato Kararları
                » 07/04/2014 tarihli 2014 05 sayılı oturumda alınan I nolu Senato Kararı  Ders Açma ve Yürütme Esasları
                » 22/08/2014 tarihli 2014 13 sayılı oturumda alınan XVIII nolu Senato Kararı
                » 08/08/2014 tarihli 2014 12 sayılı oturumda alınan I nolu Senato Kararı » 5i Dersleri Yürütme Esasları
                » 24/07/2014 tarihli 2014 11 sayılı oturumda alınan XII nolu Senato Kararı » Yatay Geçiş Yönergesi Değişikliği Madde 16
                » 05/06/2014 tarihli 2014 09 sayılı oturumda alınan II, III, IV, V, VI, XI nolu Senato Kararları
                » 14/05/2014 tarihli 2014 07 sayılı oturumda alınan VI nolu Senato Kararı » 2013 2014 Yaz Okulu Takvimi
                » 07/04/2014 tarih ve 2014 05 sayılı oturum II nolu Senato Kararı » Öğretim Elemanı ve Ders Öğrenme Çıktıları Değerlendirme Formu
                » 29/01/2014 tarihli 2014 03 sayılı oturumda alınan XI nolu Senato Kararı
                » 08/08/2014 tarihli 2014 12 sayılı oturumda alınan II nolu Senato Kararı » Öğretim Programı Hazırlama Esasları
                » 08/01/2014 tarihli 2014 01 sayılı oturumda alınan VIII nolu Senato Kararı
                » 08/01/2014 tarihli 2014 01 sayılı oturumda alınan XIV nolu Senato Kararı
        » Resmi Gazete
                » Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
                » Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği Madde 30 (1) Değişikliği
        » Uygulama Esasları (YÖK)
                » 13/08/2014 tarih ve 4900 sayılı EK 1 Uygulama esasları
                » 10/07/2014 YÖk Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uygulama Esasları
                » YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği Ek Madde 1 Uygulama Esasları
        » Yönetim Kurulu Kararları
                » 03/09/2014 tarih ve 2014 30 sayılı oturumda alınan XV nolu Yönetim Kurulu Kararı
                » 26/02/2014 tarih ve 2014 07 sayılı oturumda alınan XII nolu Yönetim Kurulu Kararı
» Yaz Okulu
        » Önemli Duyuru
        » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Eğitiminin Yürütülmesine İlişkin Esaslar
        » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Takvimi
        » Birim Öğrenci İşleri Büro Personeli Tarafından OBİS Otomasyonunda Yapılması Gereken İşlemler
        » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Açılacak Birimler
        » 2013 2014 Yaz Okulu Ücretleri
        » Yaz Okulu Başvurusunda Öğrenci Tarafından Yapılması Gereken İşlemler
» İstatistikler
        » ÖĞRENCİ SAYILARI (YILLAR İTİBARIYLA)
                » 2005 2006/2006 2007/2007 2008/2008 2009/2009 2010 OGRENCI SAYILARI
                » 2010 2011 EKİM AYI ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2011 2012 EKİM AYI ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2012 2013 EKİM AYI ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2013 2014 EKİM AYI ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2014 2015 EKİM AYI ÖĞRENCİ SAYILARI
        » Taban  Tavan Puanları (Yıllar İtibariyle)
                » Taban ve Tavan Puanlar (1993 1994/1994 1995/1995 1996/1996 1997)
                » Taban ve Tavan Puanlar(1997 1998)
                » Taban ve Tavan Puanlar (1998 1999)
                » Taban ve Tavan Puanlar (1999 2000)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2000 2001)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2001 2002)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2002 2003)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2003 2004)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2004 2005)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2005 2006)
                » Taban ve Tavan Puanlar( 2006 2007 )
                » Taban ve Tavan Puanlar (2007 2008)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2008 2009)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2009 2010)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2010 2011)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2011 2012)
                » Taban ve Tavan Puanları (2012 2013)
                » Taban ve Tavan Puanları (2013 2014)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2014 2015)
                » 2011 DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI
                » 2012/1 DGS BİRİNCİ YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI
                » 2012/2 DGS EK YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI
                » 2013 DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI
                » 2014 DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI
        » MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI (YILLAR İTİBARIYLA)
                » 2005 2006/2006 2007/2007 2008/2008 2009 MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
        » 2011 ÖSYS de Adnan Menderes Üniversitesi Programlarına Yerleşen Adayların Yerleştikleri Tercih Sırasına Göre Dağılımları
        » 2011 ÖSYS Adnan Menderes Üniversitesi Programlarını Tercih Eden Aday Sayılarının Tercih Sırasına Göre Dağılımlar
» Kılavuzlar
        » 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU
        » 2013» Öğrenci seçme ve Yerleştirme sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzları 03.07.2013
        » 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu***Yeni***
        » 2012 DGS Yükseköğretim Programaları ve Kontenjanları Kılavuzu
        » 2012 2013 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu 23 Temmuz 2012
        » 2011 Türkiyedeki Yüksek Öğretim Programları İçin Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu The Guıde For Foreıgn Students For Hıgher Educatıon Programmes in Turkey
                » 2010 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu
        » 2011 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
        » 2010 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
        » 2002 MEB YÖK Sınavsız Geçiş Kılavuzu
» Formlar ve Dilekçeler
        » Adnan Menderes Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları Bölüm/Program Kodları
        » Öğretim Elemanı ve Ders Öğrenme Çıktıları Değerlendirme Formu
        » Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Kaybedenler ile Transkript İsteyenler İçin Dilekçe Örneği
        » İmza Sirküleri ve Vekalet Verilmesi Durumunda Doldurulacak Olan Form I ve Form II Örnekleri
        » İş Yeri Staj Sözleşmesi
        » Ders Muafiyet Tablosu
        » Yatay Dikey Geçiş Eşdeğerlik Tablosu
        » Ders Programı Değişikliği Formatı
        » Ders Programı Formatı
        » Seçmeli Dersler Değişikliği Formatı
        » Seçmeli Dersler Formatı
        » Yönetmelik Değişiklik Taslağı (Yeni) 1
        » Yönetmelik Değişiklik Taslağı (Yeni) 2
» Sıkça Sorulan Sorular
» Site Haritası
» Bilgi Edinme

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Adnan Menderes Üniversitesi