31 Ağustos 2015 Pazartesi  
Site Haritası
» Genel Bilgiler
        » Geçmişten Günümüze
        » ÖİDB İç Kontrol Standartları
                » Öğrenci İşleri Hizmetleri Prosedürü
                » Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
                » Misyon ve Vizyon
                » Stratejik Plan
                        » Stratejik Plan 2013 2017
                        » Stratejik Plan 2007 2011
                » İş Akış Süreçleri
                » Hizmet Prosedürleri
                » Görev Tanımları
                        » Daire Başkanı Görev Tanımı
                        » Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Görev Tanımı
                        » Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Şef Görev Tanımı
                        » Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Memuru Görev Tanımı
                        » Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Görev Tanımı
                        » Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü Şef Görev Tanımı
                        » Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü Memuru Görev Tanımı
                        » Planlama Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Görev Tanımı
                        » Planlama Şube Müdürlüğü Şefi Görev Tanımı
                        » Planlama Şube Müdürlüğü Memuru Görev Tanımı
                » Hizmet Talimatları
                » Risk Analizi
        » İletişim
» Yönetim
        » Organizasyon Şeması
        » Daire Başkanı
        » Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü
        » Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü
        » Planlama Şube Müdürlüğü
» Stratejik Plan
        » Stratejik Plan 2013 2017
        » Stratejik Plan 2007 2011
» Faaliyet Raporları
        » 2012 2013 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2014 2015 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2010 2011 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2009 2010 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2008 2009 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2007 2008 Yılı Faaliyet Raporu
        » 2006 2007 Yılı Faaliyet Raporu
» Hizmetler
        » 2015 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
        » 2015 ÖSYM TABLO 3A/TABLO 4/TABLO 5 ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN TALEPLERİ İLE BAŞVURU KOŞULLARI FORM
        » BÖLÜM VE PROGRAM AÇMA İŞLEMLERİ
                » MESLEK YÜKSEKOKULU KURULMASI
                » MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA PROGRAM AÇMA
                » ÖNLİSANSTA MEVCUT PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALINMASI İÇİN ÖLÇÜTLER VE BAŞVURU FORMATI
                » MYO KURMA PROGRAM AÇMA ÖĞRENCİ ALMA DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
                » FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÜNYESİNDE BÖLÜM PROGRAM AÇILMASI
                » MEVCUT LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALMA FORMATI
                » LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE DAİR İLKELER
                » YÜKSEKLİSANS PROGRAMI AÇMA KRİTERLERİ
                » DOKTORA PROGRAMI AÇMA KRİTERLERİ
                » UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KURULMASI
                » ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI AÇMA ESASLARI
                » YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM SÜRELERİ VE PUAN TÜRLERİ
                » PROGRAM AÇMA VE ÖĞRENCİ ALMA DOSYALARI CD LERİNDE BULUNMASI GEREKEN "f5" BİLGİ PAKETİ FORMU GİRİŞ SAYFASI
        » Eğitim » Öğretim Rehberi
                » 2013 2014 Eğitim Öğretim Rehberi
                        » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
                        » Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği
                        » Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                        » Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları
                        » Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
                        » Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
                        » Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
                        » Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması
                        » Yaz Okulu Yönergesi
                        » Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
                        » Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi
                        » Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönergesi
                        » Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
                        » Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                        » Öğrenci Konseyi Yönergesi
                        » Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                        » Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi
                        » Staj Yönergesi
                        » Yatay Geçiş Yönergesi
                        » Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi
                        » Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi
                        » Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi
                        » Eğitim Fakültesi
                        » Fen Edebiyat Fakültesi
                        » Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
                        » Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Mühendislik Fakültesi
                        » Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
                        » Söke İşletme Fakültesi
                        » Tıp Fakültesi
                        » Veteriner Fakültesi
                        » Ziraat Fakültesi
                        » Devlet Konservatuvarı
                        » Aydın Sağlık Yüksekokulu
                        » Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
                        » Söke Sağlık Yüksekokulu
                        » Turizm Fakültesi
                        » Atça Meslek Yüksekokulu
                        » Aydın Meslek Yüksekokulu
                        » Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
                        » Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
                        » Çine Meslek Yüksekokulu
                        » Didim Meslek Yüksekokulu
                        » Karacasu Meslek Yüksekokulu
                        » Koçarlı Meslek Yüksekokulu
                        » Kuyucak Meslek Yüksekokulu
                        » Köşk Meslek Yüksekokulu
                        » Nazilli Meslek Yüksekokulu
                        » Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
                        » Söke Meslek Yüksekokulu
                        » Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
                        » Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
                        » Yenipazar Meslek Yüksekokulu
                » 2012 2013 Eğitim » Öğretim Rehberi
                        » Akademik Takvim 2012 2013
                        » Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
                        » Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                        » Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
                        » YÖK'nda Önlisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
                        » MYO ve Açıköğretim Önlisans Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hk. Yönetmelik
                        » Lisans Öğrenimini Tamamlamayan veya Tamamlayamayaların Ön Lisans Diplomaları Almaları veya MYO İntibakları Hk. Yönetmelik
                        » İkili Öğrretim Kanunu
                        » Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği
                        » Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                        » Öğrenci Staj Yönetmeliği
                        » Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişimine İlişkin Yönetmelik
                        » Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
                        » YÖK Devlet Kons. Müzik ve Bale İlköğretim okulu ile Müzik ve sahme Sanatları Liseleri yönetmeliği
                        » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                        » Öğrenci Konseyi Yönergesi
                        » Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
                        » Lisan Önlisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
                        » Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                        » Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı, Yandal Programı Yönergesi
                        » Adnan Menderes üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
                        » Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Programı ve Sınav Yönergesi
                        » Söke İşletme Fakültesi Ders Programı ve Yönergeleri
                        » Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Ziraat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Aydın Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Staj Yönergesi
                        » Devlet Konservatuvarı Lisans Ders Programı ve Sınav Yönergesi
                        » Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Söke Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
                        » Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Atça Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Aydın Meslek Yüksekokulu Ders Programı Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Programı Yaz Stajı Yönergesi
                        » Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Çine Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Koçarlı Meslek Yüksekokulu Ders Programı Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Kuyucak Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Nazilli Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Söke Meslek Yüksekokulu Ders Programları ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Programları ve Yönergeleri
                        » Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Yenipazar Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                        » Didim Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                        » Karacasu Memnune İinci Meslek yüksekokulu Ders Programı ve Yönergesi
                » Eğitim Öğretim Rehberleri Arşivi
                        » Eğitim Öğretim Rehberi (2010 2011 )
                                » Akademik Takvimleri
                                » Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
                                » Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
                                » Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
                                » Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
                                » Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
                                » İkili Öğretim Kanunu
                                » Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği
                                » Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                                » Öğrenci Staj Yönetmeliği
                                » Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
                                » Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğretimi BÖğrenci Danışmanlığı Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi
                                » Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
                                » Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Yaz Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Ders Programı ve Öğrenci Staj Yönergesi
                                » 2009 2010 Eğitim Öğretim Yılı Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
                        » 2011 2012 Eğitim Öğretim Rehberi
                                » Akademik Takvim 2011 2012
                                » 2011 2012 Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
                                » 2011 2012 Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
                                » 2011 2012 Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılaması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
                                » 2011 2012 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
                                » 2011 2012 Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
                                » 2011 2012 İkili Öğretim Kanunu
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Staj Yönetmeliği
                                » 2011 2012 Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                                » Y.Ö.K. Devlet Kons. Müzik ve Bale İlköğretim Okulu İle Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencileri Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
                                » Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Sosyal Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Ziraat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Devlet Konservatuvarı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Aydın Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » 2011 2012 Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları Ortak Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
                                » Atça Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Aydın Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Bozdoğan Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Çine Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Koçarlı Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Kuyucak Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Nazilli Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Söke Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Sultanhisar Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Yenipazar Meslek Yüksekokulu 2011 2012 Ders Programları
                                » Didim Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                                » Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                » Yönetmelik» Yönerge Değişikliği Hazırlama Taslağı
        » Harçsız Öğrenci ve Hizmet Pasaportu İşlemleri
                » Pasaport Kanunu
                » Hizmet Pasaportların Düzenleme Esaslarını İçeren Uygulama Rehberi
                » 2008/46 Harçsız Öğrenci Pasaportu Genelgesi
                » 2008/02 Harçsız Pasaportu Genelgesi (Maliye Bakanlığı)
                » Pasaport Talep Formu (Belge)
                » Harçlar Kanunu
                » Harçsız Öğrenci Pasaportu Kimlere Verilir?
        » Not Dönüşüm Tabloları
                » Adnan Menderes Üniversitesi Dörtlük (4) Sistemdeki Notların Yüzlük(100) Not Sistemindeki Karşılıkları (2013 yılı ve öncesi mezun öğrenciler için geçerlidir.)
                » YÖK 4'lük Sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliği (2014 yılında mezun olan öğrenciler için geçerlidir.)
                » Y.Ö.K. 5'lik Sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği
                » Not Dönüşüm Tabloları İle İlgili Senato Kararı
        » Yabancı Uyruklu Öğrenciler/Foreign Students
                » Yabancı Uyruklu Öğrenciler 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe Hazırlık Sınıfı Ders programı
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı Sonuçları
                » 2012 2013 Güz Yarıyılı Türkçe Yeterlilik Sınavına Katılacak Yabancı Uyruklu Öğrenciler
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Yedek Öğrenci Değerlendirme ve Yerleştirme Sonuçları
                » 2013 2014 Adnan Menderes ÜAniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Koşulları, Kontenjanları ve Gerekli Belgeler & 2013 2014 Adnan Menderes Üniversty Admission Requırements, Docements and Quotas For Internatıonal Student Admıssıons
                » Y.U. Numarasının Edinilmesi (Obtaining Your Fr Number)
                » YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Güncelleme Tarihi: 16.07.2014
                » Yabancı Uyruklu Öğrenciler (((ÖSYM))) Sayfası
                » Yabancı Uyruklu Öğrenciler (((YÖK))) Sayfası» Kendi İmkanlarıyla Eğitim Alacaklar
                » Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: Türkiye Bursları
                        » Anadolu Öğrenciler İlisan Bursu
                        » Balkan Ülkeleri Lisans Bursu
                        » Boğaziçi Üülkeleri Lisans Bursu
                        » Haliç Ülkeleri Lisans Bursu
                        » Harran Ülkeleri Lisans Bursu
                        » Karadeniz Ülkeleri Lisans Bursu
                        » KKTC Lisans Bursu
                        » Türk Dili Konuşan Ülkeler Bursu
                        » Türkiye » Afrika Ülkeleri Lisans Bursu
                » Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: Türkiye Bursları Sitesi
                » 2013» Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları Formatı ve Klavuzu
                » Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar (07.01.2013)
                » Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar 19.02.2013
        » Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
                » 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Tutarları
                » 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İTİBARIYLA KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ HESAPLAMA YÖNTEMİ DUYURUSU
                » 2014 2015 KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TUTARLARI
                » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri(Kayıt Yenilecek Öğrenciler İçin)
                » Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Arşiv
                        » 2011 2012 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tutarları
                                » 2011 2012 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri %30 Artırım Yönetim Kurulu Kararları
                        » 2010 2011 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tutarları
                        » 2009 2010 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tutarları
                        » 2008 2009 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tutarları
                        » 2007 2008 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Tutarları
                        » 2011 2012 eğitim öğretim yılı katkı payı/öğrenim ücretleri hesaplamaları ile oluşan borç/alacak farklarının öğrencillere yansıtılmasına yönelik yapılan/yapılacak işlemler
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri (Yeni Kayıtlar İçin)
                » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri(Kayıt Yenilecek Öğrenciler İçin)
                » 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİ İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ/SAYI:29132
                » Bir Dönemde %10'a giren Öğrenci Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlarla İlgili 01.03.2012 Tarihli YÖK Genel Kurul Kararı
        » Pedagojik Formasyon Programı
                » PEDAGOJİK FORMASYON PRG. 2678 MART 2014 80 NOLU CİZELGE (1)
                        » PEDAGOJİK FORMASYON PRG. 2683 AĞUSTOS 2014 80 NOLU CİZELGE (2)
                » PEDAGOJİK FORMASYON PRG. 2683 AĞUSTOS 2014 80 NOLU CİZELGE (2)
                » Adnan Menderes Üniversitesi 2010 2011 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Uygulama Esasları(Öğrenimi Devam Edenler İçin)
                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                » 2013_Pedagojik Formasyon Tercih Kilavuzu 23/01/2014
        » Seminerler ve Toplantılar
» Hizmet Std. ve Envanteri
        » Hizmet Envanteri Tablosu
        » Hizmet Standartları Tablosu
» 6569 Sayılı Kanun
        » Geçici Madde 68
        » Af Kanunu Başvuru Dilekçesi
        » Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 68. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
        » 6569 Sayılı Kanun'un Uygulama Esasları (YÖK)
» Duyurular
        » ÖSYM, Sınavlarına Giren Adayların Kişisel Bilgilerinin Korunması ve 3. Kişilerle Paylaşılmaması
        » DGS Dikey Geçişler ile İlgili Duyurular
                » 2015 DGS Kılavuzu
        » Askerlik İşlemleri ile İlgili Duyurular
                » EK C 2 ASKERLİK DURUM BELGESİ İLE İLGİLİ DUYURU
                » Askerlik Erteleme İşlemleri
                » 6111 Sayılı Kanun ile Hazırlanan Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Yönetmelik
                » 6111 sayılı Kanun ile ilgili Olarak Lisansüstü Öğrenciler İçin Düzenlenen Yönetmelik
        » 2015 Yükseköğretim Kurulu Staj Yerleştirme Listesi
        » 2012  2013 /2013 2014 Yılı Mezun Öğrencilerine Duyurular!
        » 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları
        » 2015 2016 Eğitim » Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı İle Alınacak Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları
                » Devlet Konservatuvarı 2015 İlan Metni
                » Eğitim Fakültesi 2015 İlan Metni
                » Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2015 İlan Metni
        » 2015 2016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı EK MADDE 1 /Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler
        » 2015 2016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler
        » 2015 2016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler
» Diploma Duyuruları
        » 2012 Yılı ve 2013 Yılı Mezun Öğrencileri Diploması Hazır Birimler
        » 2014 Yılı Mezunu Öğrencilerden Diploması Hazır Olan Birimler
» En İyi Onlar
» Akademik Takvim
        » 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
        » 2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
        » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
        » 2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
        » Akademik Takvim Arşivi
                » 2007 2008 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
                » 2008 2009 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
                » 2009 2010 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
                » Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi(2010 2011)
                » 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim
» Mevzuat
        » Kanunlar
                » 2547 SAYILI YÖK KANUNU
                » 6569 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
                » İKİLİ ÖĞRETİM KANUNU
                » 6111 SAYILI AF KANUNU
                        » 6111 Sayılı Kanun
                        » 6111 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları» (Adnan Menderes Üniversitesi)
                        » 6111 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları» YÖK ( I )
                        » 6111 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları» YÖK ( II)
                        » 6111 Sayılı Kanunundan Yararlanmak İsteyenler İçin Dilekçe Örneği
                » 6353 SAYILI AF KANUNU (6111 İN EKİ)
                        » 6353 Sayılı Kanun
                        » 6353 Sayılı Kanunundan Yararlanmak İsteyenler İçin Dilekçe Örneği
                        » 6353 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları
                        » 6353 Sayılı Kanunun 11. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 63. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Üniversitelere Gönderilen Yazı.
                » 5806 SAYILI AF KANUNU
        » Yönetmelikler
                » Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği
                » Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
                » Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
                » Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
                » Lisans Öğrenimlerini tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmeliği
                » Öğrenci Sağlık işleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği
                » Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
                » Y.Ö.K. Devlet Kons. Müzik ve Bale İlköğretim Okulu İle Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
                » YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
        » Yönergeler
                » Adnan Menderes Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi
                » Yatay Geçiş Yönergesi
                » Aydın Sağlık Yüksekokulu Eğitim Yönergesi
                » Staj Yönergesi
                » Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitimi Yönergesi
                » Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
                » Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi (2013 2014)
                » Yaz Okulu Yönergesi
                » Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
                » Öğrenci Konseyi Yönergesi
                » Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi
                » Yabancı Dil Eğitimi Yönergesi
                » Yabancı Uyruklu Öğrencileri Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
                » Lisans» Önlisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
                » Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
                » Sağlık Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                » Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                » Fen Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
                » Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
        » Usul ve Esaslar
                » Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 68. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
                » EK MADDE 1 İN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR OCAK 2015
                » Adnan Menderes Üniversitesi 5ı Dersleri Yürütme Esasları
                » Adnan Menderes Üniversitesi Ders Kayıt Esaslari
                » Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Programı Hazırlama Esasları
                » 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Eğitiminin Yürütülmesine İlişkin Esaslar
                » Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar
                » Adnan Menderes Üniversitesi Ders Acma ve Yurutme Esaslari
                » Adnan Menderes Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları
                » Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Dersleri Yürütme Esasları
                » YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI "25.09.2014 YÖK GENEL KURULU"
                » Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
        » Senato Kararları
                » 08/04/2015 tarih ve 2015 08 sayılı oturumda alınan VI nolu Senato Kararı
                » 08/04/2015 tarih ve 2015 08 sayılı oturumda alınan IV nolu Senato Kararı
                » 13/02/2015 tarih ve 2015 04 sayılı oturumda alınan IV nolu Senato Kararı » Hazırlık sınıfından başarısız olan mezuniyetlerine karar verilen öğrenciler
                » 04/02/2015 tarih ve 2015 03 sayılı oturumda alınan X nolu Senato Kararı » Zorunlu Hazırlık Sınıfı
                » 07/04/2014 tarihli 2014 05 sayılı oturumda alınan I nolu Senato Kararı  Ders Açma ve Yürütme Esasları
                » 22/08/2014 tarihli 2014 13 sayılı oturumda alınan XVIII nolu Senato Kararı
                » 08/08/2014 tarihli 2014 12 sayılı oturumda alınan I nolu Senato Kararı » 5i Dersleri Yürütme Esasları
                » 24/07/2014 tarihli 2014 11 sayılı oturumda alınan XII nolu Senato Kararı » Yatay Geçiş Yönergesi Değişikliği Madde 16
                » 05/06/2014 tarihli 2014 09 sayılı oturumda alınan II, III, IV, V, VI, XI nolu Senato Kararları
                » 14/05/2014 tarihli 2014 07 sayılı oturumda alınan VI nolu Senato Kararı » 2013 2014 Yaz Okulu Takvimi
                » 07/04/2014 tarih ve 2014 05 sayılı oturum II nolu Senato Kararı » Öğretim Elemanı ve Ders Öğrenme Çıktıları Değerlendirme Formu
                » 29/01/2014 tarihli 2014 03 sayılı oturumda alınan XI nolu Senato Kararı
                » 08/08/2014 tarihli 2014 12 sayılı oturumda alınan II nolu Senato Kararı » Öğretim Programı Hazırlama Esasları
                » 08/01/2014 tarihli 2014 01 sayılı oturumda alınan VIII nolu Senato Kararı
                » 08/01/2014 tarihli 2014 01 sayılı oturumda alınan XIV nolu Senato Kararı
        » Resmi Gazete
                » Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
                » Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği Madde 30 (1) Değişikliği
        » Uygulama Esasları (YÖK)
                » 13/08/2014 tarih ve 4900 sayılı EK 1 Uygulama esasları
                » 10/07/2014 YÖk Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uygulama Esasları
                » YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği Ek Madde 1 Uygulama Esasları
                » EK MADDE 1 İN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR OCAK 2015
        » Yönetim Kurulu Kararları
                » 03/09/2014 tarih ve 2014 30 sayılı oturumda alınan XV nolu Yönetim Kurulu Kararı
                » 26/02/2014 tarih ve 2014 07 sayılı oturumda alınan XII nolu Yönetim Kurulu Kararı
» Yaz Okulu
        » Önemli Duyuru
        » 2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi
        » 2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı "Yaz Okulu Yürütülmesine İlişkin Esaslar"
        » 2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Yürütecek Birimler ve Açılması Planlanan Dersleri
                » Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
                » Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
                » Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
                » Aydın İktisat Fakültesi Dekanlığı
                » Turizm Fakültesi Dekanlığı
                » Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü
                » Aydın Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
                » Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
                » Kuyucak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
                » Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
                » Yenipazar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
        » 2014 2015 YAZ OKULU BAŞVURUSU İÇİN ÖĞRENCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER
        » 2014 2015 Yaz Okulu Ücretleri
» İstatistikler
        » ÖĞRENCİ SAYILARI (YILLAR İTİBARIYLA)
                » 1993 2000 YILLARI ARASI ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2000 2001 ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2001 2002 ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2002 2003 ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2003 2004 ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2004 2005 ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2005 2006/2006 2007/2007 2008/2008 2009/2009 2010 OGRENCI SAYILARI
                » 2010 2011 EKİM AYI ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2011 2012 EKİM AYI ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2012 2013 EKİM AYI ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2013 2014 EKİM AYI ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 2014 2015 EKİM AYI ÖĞRENCİ SAYILARI
        » Taban  Tavan Puanları (Yıllar İtibariyle)
                » Taban ve Tavan Puanlar (1993 1994/1994 1995/1995 1996/1996 1997)
                » Taban ve Tavan Puanlar(1997 1998)
                » Taban ve Tavan Puanlar (1998 1999)
                » Taban ve Tavan Puanlar (1999 2000)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2000 2001)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2001 2002)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2002 2003)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2003 2004)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2004 2005)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2005 2006)
                » Taban ve Tavan Puanlar( 2006 2007 )
                » Taban ve Tavan Puanlar (2007 2008)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2008 2009)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2009 2010)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2010 2011)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2011 2012)
                » Taban ve Tavan Puanları (2012 2013)
                » Taban ve Tavan Puanları (2013 2014)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2014 2015)
                » Taban ve Tavan Puanlar (2015 2016)
                » 2011 DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI
                » 2012/1 DGS BİRİNCİ YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI
                » 2012/2 DGS EK YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI
                » 2013 DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI
                » 2014 DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI
        » AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI (YILLAR İTİBARIYLA)
                » 2004 2005 AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI
                » 30 EYLÜL 2002 30 EYLÜL 2003 ARASI AYRILAN ÖĞRENCİLER
                » 30 EYLÜL 2001 30 EYLÜL 2002 ARASI AYRILAN ÖĞRENCİLER
                » 2005 2006/2006 2007/2007 2008/2008 2009 MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
        » 2011 ÖSYS de Adnan Menderes Üniversitesi Programlarına Yerleşen Adayların Yerleştikleri Tercih Sırasına Göre Dağılımları
        » 2011 ÖSYS Adnan Menderes Üniversitesi Programlarını Tercih Eden Aday Sayılarının Tercih Sırasına Göre Dağılımlar
» Kılavuzlar
        » 2015 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (Ösys) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu
        » 2014 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (Ösys) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu
        » 2013» Öğrenci seçme ve Yerleştirme sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzları 03.07.2013
        » 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu***Yeni***
        » 2012 DGS Yükseköğretim Programaları ve Kontenjanları Kılavuzu
        » 2012 2013 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu 23 Temmuz 2012
        » 2011 Türkiyedeki Yüksek Öğretim Programları İçin Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu The Guıde For Foreıgn Students For Hıgher Educatıon Programmes in Turkey
                » 2010 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu
        » 2011 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
        » 2010 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
        » 2002 MEB YÖK Sınavsız Geçiş Kılavuzu
» Formlar ve Dilekçeler
        » Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Formu 2015
        » Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu 2015
        » Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu 2015
        » Adnan Menderes Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları Bölüm/Program Kodları
        » Öğretim Elemanı ve Ders Öğrenme Çıktıları Değerlendirme Formu
        » Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Kaybedenler ile Transkript İsteyenler İçin Dilekçe Örneği
        » İmza Sirküleri ve Vekalet Verilmesi Durumunda Doldurulacak Olan Form I ve Form II Örnekleri
        » İş Yeri Staj Sözleşmesi
        » Ders Muafiyet Tablosu
        » Yatay Dikey Geçiş Eşdeğerlik Tablosu
» Denklik
        » TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULUNA BAĞLI PROGRAMLARIN İİBF PROGRAMLARINA DENKLİĞİ
» Sıkça Sorulan Sorular
» Site Haritası
» Bilgi Edinme

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Adnan Menderes Üniversitesi