ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Hizmet İçi Eğitim ve Sicil Şube Müdürü Görev Tanımı

 

 1. GÖREV ADI

Hizmet İçi Eğitim ve Sicil Şube Müdürü
 

 1. GÖREV KAPSAMI                                                                                                                               

Hizmet içi Eğitim ve Sicil  Şube Müdürü, 657 sayılı ve 2547 sayılı kanunlar ile ilgili maddeleri kapsamında, Personel Dairesi Başkanlığı’nın Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ve Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğinin gereklerini yerine getirerek Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, Akademik ve İdari personelin her türlü özlük işlerinin ve sicil takibinin yapılması ve yaptırılması görev kapsamındadır.

 1. GÖREV DETAYI
  1. Müdürlüğe bağlı personelin yetiştirilmesini sağlamak
  2. Yapılan işlerin kontrolünün sağlanması
  3. İdari ve akademik personelin özlük haklarının korunması çerçevesinde gerekli hassasiyeti sağlamak
  4. İdari ve akademik personelin özlük hakları ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve çözüm bulmak
  5. Birimlerden ve kurumlardan gelen evrakların incelenerek gereği için ilgili memura iletilmesini sağlamak
  6. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin bağlı birimlerle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak
  7. Görevi ile ilgili süreçleri üniversitemiz kalite politikası ve kalite yönetim sistemi çerçevesinde kalite hedefleri ve prosedürleri uygun olarak yürütülmesini sağlamak
  8. Akademik ve idari personelimizin genellikle yapılması gereken işlemlerin nasıl yapılacağıyla ilgili soru ve çözüm taleplerini, bağlı bulunduğu birimlerin memur ve üst kademelerini sorgulamadan direkt olarak şube müdürlüğümüzün aranması neticesinde gerekli cevapların verilmesi
  9. Akademik personelin sicil raporlarının hazırlanması ve dağıtımını sağlamak
  10. Değişen kanun, yönetmelik ve mevzuatların personelin bilgilenmesini sağlamak
  11. Aday ve çalışan personelin hizmet içi eğitim programlarının yapılması uygulanmasını sağlamak
  12. Yöneticiler tarafından verilen her türlü iş akışını sağlamak

 

 

 1. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak
  2. Yükseköğrenim  mezunu olmak
    
 2. YETKİ ve SORUMLULUK
  1. Daire Başkanına karşı  birinci derecede sorumludur.