ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Hizmet içi Eğitim ve Sicil Şube Müdürlüğü Memuru Görev Tanımı

 

 1. GÖREV ADI

Hizmet içi Eğitim ve Sicil Şube Müdürlüğü Memuru
 

 1. GÖREV KAPSAMI 

Hizmetiçi Eğitim ve Sicil  Şube Müdürlüğü Memuru, 657 sayılı ve 2547 sayılı kanunlar ile ilgili maddeleri       kapsamında, Personel Dairesi Başkanlığı’nın Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ve Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin gereklerini yerine getirerek Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, Akademik ve İdari personelin her türlü özlük işleri ve sicil takibini yapmak görev kapsamındadır.                                                                                                   

 1.   GÖREV DETAYI
  1. Temmuz ayı içerisinde akademik personele ait sicil raporları doldurma işlemleri için gerekli hazırlıkları yapmak ve sicil raporlarının sıralı sicil amirlerine gönderilmesi işlemleri
  2. Olumsuz sicil alanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak
  3. Başkanlığımıza gönderilen sicillerin ve mal beyanlarının 657 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca kapalı zarfa konulup dosyalarında muhafaza etme işlemleri
  4. Açıktan atanan ve çalışan personele hizmet içi eğitimi düzenlemek, tüm yazışmalarını yapmak ve takip etmek, üniversitemize açıktan atanan idari personelden bir yılını dolduranlara yemin töreni düzenlemek, hizmet içi eğitimde başarılı olanlara ‘Başarı Belgesi’ verme işlemleri
  5. Disiplin cezası alan akademik ve idari personelin YÖKSİS’ e girilmesi ve Devlet Personel Başkanlığı’ na bildirilmesi
  6. Üniversitemize naklen gelen ve giden personelin özlük-sicil dosyalarını kontrol etmek, düzenlemek ve gönderilmesi işlemleri
  7. Kişilerin talepleri doğrultusunda sicil özeti ve hizmet belgesi düzenlenmesi
  8. Bilgi edinme hakkı kanunu uyarınca başvuruda bulunan personelin sicil notlarının gerekli birime bildirilmesi işlemleri
  9. Hakkında soruşturma açılmış kişiler ile ilgili soruşturma bürosunun ve soruşturmacıların talepleri doğrultusunda gerekli bilgi ve dökümanın sağlanması
  10. Soruşturma sonucunda kademe ilerlemesinin durdurulması, aylıktan kesme v.s. şeklinde ceza almış personelin ilgili şubelere bildirilmesi
  11. Affa uğrayan disiplin cezalarının dosyadan kaldırılması
  12.  Ödüllendirme ve ödüller işlemlerinin hazırlanması
  13. Görevde yükselme sınavı eğitim işlemlerinin düzenlenmesi,

 

 1. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak
  2. Lise/Önlisans/Lisans mezunu olmak
 2. YETKİ ve SORUMLULUK
  1. Personel Daire Başkanına ve  Şube Müdürüne karşı  birinci derecede sorumludur.