ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

İdari Personel Şube Müdürü Görev Tanımı

1  GÖREV ADI

İdari Personel Şube Müdürü


2  GÖREV KAPSAMI

İdari Personel Şube Müdürlüğü, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen ve Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, Üniversitemiz İdari Personelinin, Personel Politikası ile ilgili çalışmalar yapmak ve Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, atama, özlük, emeklilik ve kadro işlemlerinin eksiksiz yürütülmesi, yapılması ve yaptırılması görev alanı içerisindedir.


3  GÖREV DETAYI

3.1-Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin bağlı birimler ile uyumlu bir biçimde çalışmasının sağlanması.

3.2-Personelin Özlük haklarının korunmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesinin sağlanması.

3.3-Personelin aylık derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve kıdem ilerleme işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

3.4-Kadro iptal, ihdas ve değişiklik işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

3.5-Kadroların takibi kontrolü ve güncellenmesi.

3.6-Her ay Yükseköğretim Kurulu ve Devlet Personel Başkanlığına dolu-boş kadro durumları ile, ayrılan-atanan ve unvan değişikliği yapan İdari Personel ile ilgili formların gönderilmesi, aynı zamanda her üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa Personel Kadrolarının gönderilmesini sağlamak.

3.7-Üniversitemiz İdari Personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yapılmasını sağlanması.

3.8-Üniversitemiz İdari Personelinin sigorta, bağ-kur ve askerlik hizmetlerinin değerlendirilme işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

3.9-Giyim yardımı listelerinin hazırlanmasını sağlamak.

3.10-Değişen Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların birimlere bildirilmesi birimlerin bilgilendirilmesinin sağlanması yorumlanması.

3.11-Adanan Menderes Üniversitesi İdari Personeli ile ilgili yazışmaların İdari Personel Şube Müdürlüğü kanalı ile yapılmasının sağlanması.

3.12-Personel ile ilgili diğer bütün işlerin yaptırılması koordinasyonun sağlanması.

3.13-Personelin özlük hakları ile ilgili sorularına cevap verilerek personelin bilgilendirilmesinin sağlanması.

3.14-İdari Personel Şube Müdürlüğündeki evrakların arşivlenmesinin ve dosyaya çekilmesinin sağlanması.

3.15-Birimlerden gelen evrakların incelenmesi. 

3.16-Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesine göreve başlayan ve ayrılan personel bilgi girişinin yapılmasının sağlanması.

3.17-Kalite politikası ve kalite hedeflerinin İdari Personel Şube Müdürlüğü içerisinde anlaşılması ve benimsenmesinin sağlanması

3.18-Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak. Üst yönetimi, Kalite Yönetim sistemini Gözden geçirme toplantılarına/davet edildiğinde) katılmak.

3.19-Görevi ile ilgili süreçleri Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
3.20-Açıktan, özürlü, özelleştirme, korunmaya muhtaç çocuklardan personel alım işlemlerini yapılmasını sağlamak.

3.21-Görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

3.22-Üniversitemiz idari personelinin yan ödeme cetvellerinin hazırlanmasını sağlamak.

 

4  GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER


4.1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

4.2-Yükseköğrenim Mezunu olmak

5  SORUMLULUK


5.1-Personel Dairesi Başkanına birinci derecede sorumludur.