ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

4/B Sözleşmeli, 4/C Geçici Personel, Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü Memur Görev Tanımı

GÖREV ADI

 • 4/B Sözleşmeli, 4/C Geçici Personel, Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü Memuru

GÖREV KAPSAMI

 • 657 Sayılı Yasanın  4/B, 4/C, Sürekli işçi pozisyonlarını takip, vize, görevlendirme ve yazışmalarını yapmak.

GÖREV DETAYI

 • Birimlerden gelen talepler doğrultusunda 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi uyarınca çalıştırılacak olan personel pozisyonlarının vize işlemlerinin Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı'na yapılması.
 • Birimden gelen talep doğrultusunda sürekli işçi olarak çalıştırılacak olan personel pozisyonlarının vize işlemlerinin Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı'na yapılması.
 • Sözleşmeli ( 657 Sayılı Yasanın 4/B) - Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Personel ( 657 Sayılı Yasanın 4/C ) pozisyonlarının Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı web sitesine girişlerinin yapılarak sürekli güncellenmesi.
 • Sözleşmeli ( 657 Sayılı Yasanın 4/B ) - Sürekli İşçi ve Geçici Personel ( 657 Sayılı Yasanın 4/C ) pozisyonlarının Maliye Bakanlığı web sitesine üçer aylık dönemlerde girişlerinin yapılması.
 • Sözleşmeli Personelin askerlik, doğum vb. gibi sebeplerle ücretsiz izin Rektörlük Onaylarının alınması.
 • Sözleşmeli Personelin yurtdışı izin onaylarının alınması.
 • Sözleşmeli ( 657 Sayılı Yasanın 4/B ) - Sürekli İşçi ve Geçici Personel ( 657 Sayılı Yasanın 4/C ) görev yeri değişikliklerinin yapılması.

GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak
 • En az Lise mezunu olmak


YETKİ ve SORUMLULUK

 • 4/B, Sözleşmeli,4/C Geçici Personel, Sürekli İşçi  Şube Müdürüne karşı  birinci derecede sorumludur.