ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Akademik Personel Şube Müdürlüğü Memur Görev Tanımı

Personel Dairesi Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğü Memur

            GÖREV KAPSAMI

            Akademik Personel Şube Müdürlüğü Memuru, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesi kapsamında Personel Dairesi Başkanlığının görevleri içerisinde yer alan hususları; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili Yönetmelik ve Mevzuatlar kapsamında; amirlerinin gözetiminde yapması ve bunların dışında verilen görev ve emirleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmesi görev kapsamındadır.

            GÖREV DETAYI

3.1.Üniversitemizin yıl içinde ihtiyacı olan kadrolara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanma iznini almak,

3.2.Kullanım izni alınmış akademik kadroların ilana çıkılması, başvuruların alınması, ve sınav sonuçlandıktan sonra kazanan adayların açıktan ve naklen atama işlemlerinin yapılması.

3.3.Her üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa personel kadrolarının bildirilmesinin yapılması.

3.4.Her ay Yükseköğretim Kurulu'na dolu boş kadro durumları ile ayrılan.başlayan ve unvan değişikliği yapan Akademik Personel ile ilgili formları gönderilmesinin yapılması.

3.5.2547 Sayılı Yasa’nın ilgili maddeleri uyarınca Akademik Personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilme işlemlerinin yapılması.

3.6.Yılda iki kere yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Yandal Uzmanlık Sınavı sonucu öğrenci alımı işlemlerinin yapılması.

3.7.2547 Yılda iki kere yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Yandal Uzmanlık Sınavı sonucu öğrenci alımı kontenjan işlemlerinin yapılması

3.8.Tüm akademik personelin hizmet pasaportu ve yeşil pasaport işlemlerini yapmak ve süresi biten yeşil pasaport işlemlerini yapmak,

3.9.Üst öğrenimi bitiren Akademik personelin intibak işlemleri,

3.10.Akademik personelin aylık derece ve kademe ilerlemelerini yapmak,

3.11.Tüm Akademik personelin (Profesör Doçent hariç) görev sürelerini takip etmek, görev süresi uzatmalarını yapmak.

3.12.Ayrılan personelin emeklilik ve ilişik kesme işlemleri,

      3.13. Sosyal Güvenlik Kurumu web (HİTAP) sitesine göreve başlayan ve ayrılan personel bilgi girişinin yapılmasının sağlanması.

 

3.14.Tüm akademik personelin SGK’ya tescil işlemlerini yapmak.

3.15.Üniversitemizin değişik birimlerinden talep edilen kadro bazında sayısal değerler ile isim listelerini ilgili birimlere bildirmek,

3.16.Rektörlük kadrosunda bulunan personelin yıllık izinlerini takip etmek,

3.17.Kadro olarak ilerleyemeyen akademik personellerin tesbit edilerek işlemlerini yapmak.

3.18.Tüm akademik personel ile ilgili kişi bazında yapılan bütün yazışmaları işlem bitiminden sonra özlük dosyalarını takmak.

3.19.Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının iş ve işlemlerinin takibinin yapılması.

3.20.Birimlere iş ve işlemler ile ilgili bilgi verilmesi.

3.21. Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerinin Benimsenmesi.

     3.22. Görevi ile ilgili süreçleri Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

 

   GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

 4.1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

4.2.Lise, Önlisans veya Lisans Mezunu olmak

    SORUMLULUK

5.1.Personel Dairesi Başkanına ve Akademik Şube Müdürüne birinci derecede sorumludur.