ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

İdari Personel Şube Müdürlüğü Memur Görev Tanımı

1 - GÖREV ADI

İdari Personel Şube Müdürlüğü Memuru

2- GÖREV KAPSAMI


İdari Personel Şube Müdürlüğü Memuru, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesi kapsamında Personel Dairesi Başkanlığının görevleri içerisinde yer alan hususları; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili Yönetmelik ve Mevzuatlar kapsamında; amirlerinin gözetiminde yapması ve bunların dışında verilen görev ve emirleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmesi görev kapsamındadır.

3 - GÖREV DETAYI

3.1-Her üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa personel kadrolarının bildirilmesinin yapılması.

3.2-Her ay Yükseköğretim Kurulu ve Devlet Personel Başkanlığı'na dolu boş kadro durumları ile ayrılan-başlayan ve unvan değişikliği yapan İdari Personel ile ilgili formların gönderilmesinin yapılması.

3.3-Üniversitemiz İdari personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yapmak.

3.4-Giyim yardımı listelerini hazırlamak.

3.5-Tüm İdari personelin hizmet pasaportu ve yeşil pasaport işlemlerini yapmak.

3.6-Üst öğrenimi bitiren İdari personelin intibak işlemleri,

3.7-İdari personelin aylık derece ve kademe ilerlemelerini yapmak,

3.8-Ayrılan personelin emeklilik ve ilişik kesme işlemleri,

3.9-Tüm İdari personelin SGK’ya tescil işlemlerini yapmak.

3.10-Tüm İdari personel ile ilgili kişi bazında yapılan bütün yazışmaları işlem bitiminden sonra özlük dosyalarını takmak.

3.11- Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerinin Benimsenmesi.

3.12- Görevi ile ilgili süreçleri Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

3.13-Açıktan, özürlü, özelleştirme, korunmaya muhtaç çocuklardan personel alım işlemlerini yapmak.

3.14-Görevlendirme işlemlerini yapmak.

3.15-Üniversitemiz idari personelinin yan ödeme cetvellerini hazırlamak.


4- GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

4.1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

4.2-Lise, Önlisans veya Lisans Mezunu olmak


5- SORUMLULUK

5.1-Personel Dairesi Başkanına ve İdari Şube Müdürüne birinci derecede sorumludur.