ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Arşiv Bürosu Hizmetli Görev Tanımı

  1. GÖREV ADI

Arşiv Bürosu Hizmetli

  1. GÖREV KAPSAMI

Arşiv bürosu teslim alınan evrak ve belgelerin tesniflenmesi ve dosyalanması, dosya ve klasörlerin arşivlenmesi, korunması, kayıt altına alınması, gizliliklerinin temini, devirlerinin yapılması, Üniversitemiz ve daire başkanlığımız hizmetlerinin yerine getirilmesi sürecinde geri dönüşümlerinin yapılması görev kapsamındadır.

  1. GÖREV DETAYI

3.1. Arşiv bürosu tarafından teslim alınan evrak ve belgelerin tasniflenmesi.

3.2. Tasniflenmiş evrak ve belgelerin dosyalanma ve arşivlenme işlemlerinin yapılması.

3.3. Yapılan işlemlerin elektronik ortamda kaydedilmesi.

3.4. Diğer Şube ve Birimlerin bilgi, evrak ve belge taleplerinin karşılanması.

3.5. Arşivlenmiş her türlü dosya ve klasörlerin diğer şubeler ile sirkülasyonunun sağlanması.

3.6. Arşivlenmiş her türlü dosya ve klasörün korunması, korunması için gerekli tedbirlerin alınması.

3.7. Arşivlenmiş her türlü dosya, klasör, evrak, belge ve bilgilerin gizliliklerinin sağlanması, gizlilikleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması.

3.8. Büronun bağlı birimler ile uyumlu bir biçimde çalışmasının sağlanması.

3.9. Büronun görevleriyle ilgili süreçleri üniversitemiz kalite politikası ve kalite yönetimi sistemi çerçevesinde kalite hedefleri ve prosedürüne uygun olarak yürütülmesinin sağlanması

3.10.Büro hizmetleri ile ilgili değişen Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların izlenmesi, gereklerinin yapılması ve değişiklikler hakkında personelin bilgilendirilmesi.

3.11.Büro hizmetleriyle ilgili Kurum bünyesinde kurulan komisyonlarda görev alınması.

3.12.Büro hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitim ve seminerlere katılımın sağlanması.

  1. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak

4.2. Lise/Önlisans/Lisans mezunu olmak

  1. YETKİ ve SORUMLULUK

Personel Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.