ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürü Görev Tanımı

GÖREV ADI

 • Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürü.GÖREV KAPSAMI
 • Ekders, yolluk ödemelerinin kontrol ve organizasyonunu sağlamak.

GÖREV DETAYI

 • Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin ek ders ücretleri ile fazla mesaiye ait işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Başkanlığımız ve Rektörlüğe bağlı birimlerin maaş ve diğer sosyal hakları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarının tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Emekliye ayrılan personelimize Sosyal Güvenlik kurumnca ödenip, mevzuat gereği kuruma ödenmek üzere Üniversitemize fatura edilen emekli ikramiyesi, ölüm yardımı ve makam -temsil-görev tazminatı faturalarının ödenmesinin yapılması ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz bütçesindeki sosyal güvenlik primi ödeneklerine göre ek karşılık prim tahakkuk cetvelinin düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve ödemesinin yapılması ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz personelinden 01.10.2008 tarihinden önce fiili hizmet süresi zammına tabi olanların yıllık keseneklerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesi ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.


GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak
 • Lisans mezunu olmak


YETKİ ve SORUMLULUK

 • Personel Dairesi Başkanına karşı  birinci derecede sorumludur.