ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Özlük hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Memur Görev Tanımı

GÖREV ADI

 • Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Memuru

GÖREV KAPSAMI

 • Ek ders, makam mesaileri, yolluklar, maaş tahakkuk işlemleri ve diğer yazışmalar.

GÖREV DETAYI

 • Başkanlığımız kadrosunda bulunan personel ile Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan personelin KBS maaş sistemi üzerinden maaş verilerini girmek.
 • Başkanlığımız kadrosunda bulunan personelin sosyal hakları ile ilgili ödemeleri yapmak.
 • Başkanlığımız kadrosundan ayrılan personel ile Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan personelin maaş nakillerini hazırlamak.
 • Üniversitemiz Özel Kalem Biriminde görevli personelin mesai ücretlerini düzenlemek ve ödeme evraklarını hazırlamak.
 • Üniversitemiz Öğretim elemanlarının ek ders ücretleri bordrolarını hazırlayarak ödeme evraklarını düzenlemek.
 • Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı birimlerin personelinin Yurtiçi ve Yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarını tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • SGK ödemelerini yapmak.
 • Şube ile ilgili diğer yazışmaları yapmak.

GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

 •  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak
 • En az Lise mezunu olmak

YETKİ ve SORUMLULUK

 • Özlük Hakları ve Tahakkuk  Şube Müdürüne karşı  birinci derecede sorumludur.