ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı

GÖREV ADI

 • Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni


GÖREV KAPSAMI

 • Ek ders, makam mesaileri, yolluk, maaş tahakkuk işlemleri ve diğer yazışmalar.


GÖREV DETAYI

 • Başkanlığımız kadrosunda bulunan personel ile Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan personelin  KBS maaş sistemi üzerinden maaş verilerini girmek.
 • Başkanlığımız kadrosunda bulunan personel ile  Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan personelin sosyal hakları ile ilgili ödemeleri yapmak.
 • Başkanlığımız kadrosundan ve Rektörlüğe bağlı birimlerden ayrılan personelin maaş nakillerini hazırlamak.
 • Üniversitemiz Özel Kalem Biriminde görevli personelin mesai ücretlerini düzenlemek ve ödeme evraklarını hazırlamak.
 • Üniversitemiz Öğretim elemanlarının ek ders ücretleri bordrolarını hazırlayarak ödeme evraklarını düzenlemek.
 • Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı birimlerin yolluk işlemlerini yapmak.
 • SGK ödemelerini yapmak.
 • Taşınır kayıt kontrol işlemlerini yapmak.
 • Şube ile ilgili diğer yazışmaları yapmak

GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak
 • En az lise mezunu olmak

YETKİ ve SORUMLULUK

 • Özlük Hakları ve Tahakkuk  Şube Müdürüne karşı  birinci derecede sorumludur.