ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Özlük hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Bilgisayar Teknikeri Görev Tanımı

GÖREV ADI

 • Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Bilgisayar Teknikeri


GÖREV KAPSAMI                                                                                                                                  

 • Ekders Tahakkuk İşlemlerini yürütmek, EDBİS (Ekders Bilgi Sistemleri) programının yürütülmesi görev kapsamındadır.

GÖREV DETAYI

 • Ekders ve Fazla Mesai yönetim sisteminde kullanıcıların ara yüzle ilgili her türlü sorun, eksiklik ve düzenlemelerin çözümlenmesi
 • Her yılın ve her eğitim –öğretim dönemi başında programda güncellenmesi gereken parametrelerin girilmesi,
 • Her ay ilgili verilerin elektronik ortamda yedeklerinin alınarak geçmişe dönük bilgilerin arşivlenmesi,
 • Eğitim – Öğretim başlangıcında birimlerden şubemize gönderilen Yönetim Kurulu Kararları, F1 Formlarının arşivlenmesi
 • Her ay birimlerden gönderilen Birim Puantajı, İzin, Rapor ve Görevlendirmelerin arşivlenmesi,
 • Aylık olarak sisteme düşen birim onaylarının kontrolünün yapılması,
 • Sisteme girilen puantajlara bağlı olarak bordro, kişi borcu, icra borcu listesi, banka listesi, banka dosyası ve ödeme emri belgesinin oluşturulması ayrıca ödenmek üzere evrakların Strateji Daire Başkanlığına gönderilmesi,
 • Birimlerden şubemize bildirilen sehven eksik ödenen veya fazla ödenen puantaj  evraklarının kontrolü, ilgili puantajların bordrosu, banka listesi ve  ödeme emri hazırlanarak ödemeye gönderilmesi ve borç açılması.
 • Ekders ve Fazla Mesai Yönetim Sistemi Veritabanın yönetimi ile ilgili problemleri çözmek
 • Ekders ve Fazla Mesai Yönetim Sistemi Veritabanı üzerindeki kullanıcı hesaplarını açmak / silmek, gerekli değişiklikleri yapmak
 • Ekders ve Fazla Mesai Yönetim Sistemindeki raporlamalar üzerinde gerekli değişiklikleri yapmak
 • Ekders ve Fazla Mesai Yönetim Sisteminde oluşabilecek kodsal sorunların ve eksikliklerin firma ile görüşülerek çözüme ulaştırılması,
 • EDBİS (Ekders ve Bilgi Sistemleri) ile ilgili veritabanları üzerinde ilgili kavramsal ve mantıksal veritabanı tasarımı aşamalarını gerçekleştirmek, tablolama, ilişkilendirme, sorgulama, prosedürlemelerini yapmak.
 • Üzerinde çalışılan sistem ve programların iyileştirilmesi için üstlerine önerilerde bulunmak.
 • Personel Daire Başkanlığına ait Web sayfasının güncellenmesi,

GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

 • Lisans mezunu olmak
 • Bilişim / Veritabanı / Yazılım teknolojileri konularında bilgi, deneyim ve/veya sertifikasyon sahibi olmak

YETKİ ve SORUMLULUK

 • Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürüne karşı  birinci derecede sorumludur.