ADÜ Menü
ADü LOGİN

ERASMUS +
Adnan Menderes Üniversitesi

2016-2017 ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

2016-2017 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize gönderilen hibe miktarı 6700 Avro’dur. Bu bütçeyle, yaklaşık 5 (Beş) idari ve sadece idari görevde çalışan akademik personel (okutman, uzman vs.) ile 3 (Üç)  akademik personelin hareketlilikten faydalandırılması planlanmaktadır.

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği seçimi ile ilgili olarak kontenjanlar idari ve idari görevdeki akademik personel ile akademik personel olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her bir grup kendi içinde, 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus Uygulama El Kitabı esasları temel alınarak aşağıdaki kriterlere göre sıralanmıştır.

Erasmus programı kapsamında 2016-2017 Akademik yılında Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanacak Aday Personel listesi ektedir.

Erasmus+ Eğitim Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personellerimizin; takip edeceğiz iş akış süreç ve bilgileri http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=363338 internet adresinden bulabilirler.

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personelimize 2 gün faaliyet + 2 gün yol olmak üzere toplamda 4 günlük hibe desteğinde bulunacaktır.

Eğitim Alma hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden (AYDIN), faaliyet yerine (örn. Litvanya –VILNUS) kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve seyahat hibe tablosu kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personel, faaliyetlerinde kullanılacakları tüm belge ve bilgileri http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=363232 internet adresinden takip edebilirler.

Sıralama Kriterleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

o Daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış idari ve akademik personele öncelik verilmesi (Yabancı Dil Puanı sırasıyla),

o Eğitim Alma hareketliliği faaliyetinden yararlanmış idari ve akademik personel için, yararlanma sayısına göre sıralama yapılması (Öncelik Sırası: I.Yararlanma Sayısı – II.Yararlanma Yılı – III. Yabancı Dil Puanı).

Adaylar, gidilecek kurum tercihlerini, ADU Dış İlişkiler sayfasındaki – İkili Anlaşmalar bağlantısındaki anlaşmalardan veya kendi bağlantılarıyla bulduğu işletmelerden yapabilecektir.

Seçilen personele, 2016-2017 Erasmus Uygulama El Kitabı’nda yayınlanan ve ülkeye göre belirlenen günlük maddi destek sağlanacak, seyahat giderine destek olacak şekilde ödeme yapılacaktır.

Ayrıca isteyen personel maddi destekten feragat ederek, faaliyetten hibesiz faydalanabilme hakkına sahiptir.

I. Asil (Beyaz Renkli) ve I. Yedek Listedeki (Sarı Renkli)  adayların Onaylı İş Planlarını Dış İlişkiler Ofisine teslim etmesi için son tarih 31 Mart 2017 Cuma günü saat 17:00'dır.

Ancak, I. Asil ve yedek adayların Onaylı İş Planlarını son tarihe kadar teslim etmemesi nedeniyle boş kalan kontenjanlara  yedek listedeki (Gri renk) adaylardan atama yapılacak olup, 07 Nisan 2017 tarihinde ADU Dış  İlişkiler Sayfasında duyurulacaktır. 

Başvuru duyurusunda yer alan kriterlere göre oluşturulan liste için tıklayınız. 

 Ek Dosya Bağlantısı