ADÜ Menü
ADü LOGİN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLĞÜ
ERASMUS+ Program Koordinatörlüğü

2019-2020 Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği II. Asil ve II. Asil Yedek Liste Açıklanmıştır.


2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği kapsamında Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize gönderilen hibe miktarı 22.200,00 Avro’dur.  Bu bütçeyle yaklaşık, 23 öğretim elemanının hareketlilikten faydalandırılması planlanmaktaydı.

Asil Liste (ilk 15 kişi - Pembe Renkli) ve I.  Asil Yedek Listede (3 kişi -Pembe Renkli) yer alan öğretim elemanları, toplam 18 kişi Onaylı İş Planlarının ADÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü - Erasmus+ Program Koordinetörlüğü’ne 14 Şubat 2019 tarihin de teslim etmiştir.

Asil ve I. Asil Yedek adayların Onaylı İş Planlarını son tarihe kadar teslim etmemesi nedeniyle elimizde kalan hibeye göre boş kalan yaklaşık 6 (altı) adet kontenjana yedek listedeki adaylardan atama yapılmış olup II. Asil listede (5 kişi - Beyaz Renkli) ve II. Asil Yedek Listedeki (2 kişi – Sarı Renkli) yer alan  adaylar için,  Onaylı İş Planlarının ADÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü - Erasmus+ Program Koordinetörlüğü’ne teslim etmeleri için son tarih  20 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 17:00'dır.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek öğretim elemanlarıının takip edecekleri iş akış süreçi ve detaylı bilgiler http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=333431 internet adresinde mevcuttur.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personele 2 gün faaliyet + 2 gün yol olmak üzere toplam 4 günlük hibe ve seyahat hibesi verilecektir.  Toplam 8 saat ders verilmesi gerekmektedir.

Günlük hibe, 2019-2020 Erasmus Uygulama El Kitabı’nda yayınlanan ve ülke kategorisine göre aşağıdaki belirlenen tabloya göre verilir. Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye (Örneğin; Litvanya için 4x119 = 476 Avro) göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro (Euro) cinsindendir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Mekodonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye*

119

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin (Örneğin; Aydın - Vilnius 1883,07 KM için 275 Avro) aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Yükseköğretim kurumu tarafından, seyahat günleri için hibe verilmesi kararlaştırıldıysa, gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri veya pasaport giriş-çıkış damgalarının bulunduğu pasaport sayfalarının kopyası gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanır.

Faaliyete katılan personele, faaliyet başlamadan önce; hak edilen 4 günlük toplam hibenin %80’i (Örneğin; Litvanya  için 476*0,8=380,80 Avro) ile seyahat gideri miktarı (Örneğin; Aydın - Vilnius için 275 Avro) toplamı (655,80 Avro) ödenir. Faaliyetini başarı ile tamamlayıp dönüş işlemlerini eksiksiz tamamlayan personele 4 günlük toplam hibenin %20’si (Örneğin; Litvanya  için 476*0,2=95,20 Avro) ödenir. 

Seyahat hibesi ise, “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin ikamet ettiği şehir (AYDIN) ile faaliyet gerçekleştireceği şehir (örn. Litvanya –VILNIUS) arasındaki uzaklık (km) tespit edilir ve seyahat hibe tablosu kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek öğretim elemanları, faaliyetlerinde kullanılacakları tüm belge ve bilgileri http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=363232 internet adresinden takip edebilir.

Kısaca ilk yapılacaklar;

a. Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği kapsamında yurt dışında faaliyeti gerçekleştireceği üniversite ile iletişime geçilmesi (Ders Verme faaliyetinin tarihini konuşurken birbirini takip eden iki gün olmasına dikkat ediniz. 26-27/../2020 gibi) ,

b. Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği İş Plan Formunun hazırlanması (Boş ve örnek doldurulmuş fomlar yukarıdaki linkte yer almaktadır.), 

c. Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği İş Plan Formunun kontrol için ADÜ UİK Erasmus+ Program Koordinatörlüğü’ne ait ilgili e-posta (erasmusogr@adu.edu.tr) adresine gönderilmesi,  

d. Kontrol edilen Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği İş Plan Formunun karşı üniversite’ye ‘Onaya’ gönderilmesi, 

Not: Formu hazır ederek; yani b,c maddelerdeki işlemleri ilk önce yapıp karşı kurumlarla olan ilk yazışmanızda (madde a.) e-posta ekinde iş plan formunuzu göndererek, karşı kurumdan onay isteyebilirsiniz. Karşı kurumlar sizden tarih ve ders isimleri değişikliği istediğinde sadece ilgili sayfada değişiklik yapmanız yeterli olacaktır. Ofis olarak tavsiyemiz bu şekildedir.   

e.Karşı üniversiteden gelen Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği İş Plan Formunun onaylı halinin, verilen son belge teslim tarihlerinden (20 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 17:00) önce ADÜ UİK Erasmus+ Program Koordinatörlüğü’nün ilgili yazışma adresine iletilmesi.. 

Not:

1- Adaylar sadece atandıkları üniversiteler ile yazışabilir. Ofisimizin teyidi olmadan farklı bir kurumdan İş Plan Formu için onay alınsa bile geçerli olmayacaktır. Karşı kurumdan  yazışmalara cevap alınamaması nedeniyle Ülke ve üniversite değişikliği isteyen adaylar erasmusogr@adu.edu.tr adresine e-posta göndererek talepte bulunabilirler. Talepler değerlendirilerek (boş kontenjan veya sıralamaya göre) olumlu veya olumsuz dönüş yapılacaktır.

2- Süre olarak uzun sayılsa da mümkün olduğunca hızlı edilmesi gerekmektedir. Karşı kurumdan kabul alınmadığı takdirde yeni bir üniversite ile yazışmak için zaman gerekmektedir. Karşı kurumların onay vermemesi süre uzatımına neden olmayacaktır.

Not: Program ve hazırlanacak belgeler hakkında ayrıntılı bilgi almak için Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz. Randevu alarak Koordinatörlüğümüzü ziyaret etmeniz bizleri mutlu edecektir. Karşı kurumlar ile irtibat kurmak, iletişime geçmek ‘Değişime Aday Akademik Personel’in sorumluluğundadır. Karşı kurumla yazışmayı başlattığınız halde; bir ay içerisinde karşı kurumdan herhangi bir cevap alamıyorsanız  erasmusogr@adu.edu.tr adresine e-posta göndererek ülke ve üniversite değişimi talep edebilirsiniz. Değişim talepleriniz koordinatörlüğümüz tarafından mevcut anlaşma ve kalan kontenjanlar göz önünde bulundurarak değerlendirilerek tarafınıza e-posta ile bilgi verilecektir.

İletişim Bilgileri

Tel : 0 256 218 20 37  - 0 256 218 20 00

Barış EFE – dhl. 2670

Funda BAŞARAN – dhl. 2670

E- Posta : erasmusogr@adu.edu.tr

FERAGAT HAKKINDA: Başvuru ilanının D. bendinin 8. maddesinde belirtildiği üzere, ders verme hareketliliğinde faaliyete hak kazanmış, fakat mücbir sebep göstermeksizin hareketlilikten faydalanmaktan vazgeçtiğini feragat bildirim dilekçesi ile Koordinatörlüğümüze feragat bildirim süresi dahilinde bildirmeyen personelin bir sonraki Erasmus+ Personel hareketliliği başvurusunda, bir seferliğe mahsusen, sıralama puanından 10 puan düşülür.

Feragat bildirim süresi: 11 Aralık 2019 - 20 Nisan 2020.  

 II. Asli ve II.Yedek Liste için tıklayınız