ADÜ Menü
ADü LOGİN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Farabi Kurum Koordinatörlüğü

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU

Üniversitemizde farklı birimler olarak faaliyet gösteren Erasmus+, Mevlâna ve Farabi Koordinatörlükleri, 14.06.2017 tarih ve (2017-17) XXI sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında tek bir çatı altına toplanarak Dış İlişkiler Ofisi'ne bağlanmış, Dış İlişkiler Ofisi'nin adı Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü olarak değiştirilmiş ve Koordinatörlük yöneticisi olarak ofis çalışanlarından Uzman Öncel SENÇERMAN Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Direktörü olarak atanmıştır.

Bunun yanısıra, Erasmus+, Mevlâna ve Farabi Kurum Koordinatörlükleri makamına program ortaklarıyla olan yazışmaların yanı sıra gerekli iç yazışmaların yapılması, öğrenci öğrenim ve staj protokolleri ile anlaşmalarının imzalanması hususunda destek vermek üzere Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Direktörü Uzman Öncel SENÇERMAN, 'Erasmus+, Mevlâna ve Farabi Kurum Koordinatörü Yardımcısı' olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Personel Görev Yeni İş Tanımları ve İletişim Bilgileri için tıklayınız.