ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Geçmişten Günümüze

Birimin Tarihsel Gelişimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 10.03.1997 tarihinde yaklaşık 100 m2 lik bir alanda 2 adet personel ile faaliyete geçmiş olup, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. maddesince kurulmuştur. 1997 yılı sonunda 3 adet ana bilgisayar ve yaklaşık 80 adet bilgisayarı bulunan ve aynı bina içindeki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Eğitim Fakültesinde bulunan bazı bilgisayarlara  14400 bps hız ile internete bağlanıyorlardı.

1998 yılında, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 64 kbps frame-relay ULAKNET hattı üzerinden internete bağlanmaktayken,

1999 yılında, ULAKNET üzerinden internet bağlantı hızımız 256 kbps’a ulaşmış, mevcutlara Tıp Fakültesi ile Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteside eklenmiştir.

2000 yılında, ULAKNET üzerinden internet bağlanan okullarımıza, Çine MYO., Aydın Sağlık YO., Aydın Sağlık Hiz.MYO, ile Ziraat Fakültesi de eklenmiş, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ev sahipliği ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda, 26 Üniversiteden idari ve akademik ünvanlı personelin katılımları ile toplam 44 kişiye, 2 hafta süreli “Kurumsal web sitesi tasarımı ve PHP ile web uygulamalarını geliştirme” konularında eğitim verilmiştir.

2001 yılında, tüm yerleşkelerimizin internet bağlantıları tamamlanmıştır. Merkez Kampüsteki tüm birimlerle Veteriner Fakültesini, Tıp Fakültesini, Ziraat Fakültesini ve Yenipazar MYO.nu birbirine ve internete bağlayacak wireless sistemi kurulmuş, üniversitemiz öğrencileri için mail server hizmete açılmıştır.

2003 yılında, Nisan-2002 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı- Yazılım Geliştirme Grubu tarafından yazılmaya başlanan “Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Projesi”, 13.06.2003 tarihinde test aşamaları bitirilerek yeni dönem öğrenci kayıtlarında kullanılmaya başlanmıştır. Üniversitemiz internet bağlantısı 1024 kbps ‘dan 8096 kbps hıza ulaşmıştır.

2004 yılında, “Akademik Bilgi Sistemi” projesi yazılarak, faaliyete geçirilmiş, uygulamada görülen aksaklıklar zaman içinde giderilerek hizmete sunulmuştur.

2006 yılında, Basın Halkla ilişkiler birimi ile ortak çalışma yapılarak üniversitemizde düzenlenen etkinliklere ait görüntüler dijital ortama aktarılmış bu kapsamda yapılan çalışmalar, http://bilimtv.adu.edu.tr adresinde yayına sunulmuştur.

2007 yılında, Üniversitemiz internet bağlantısı 34.000 kbps hıza ulaşmıştır. Personel ve öğrencilerimiz, yemekhanelerde akıllı kart teknolojilerini kullanmaya başlamışlardır.

2008 yılında, Nesne Tabanlı Programlama (OOP) ile İleri Seviye Web Uygulama Geliştirme - SQL Server 2005 Reporting Service ile Raporlama konularında yazılımcı personelimize sertifikalı  eğitim verdirilmiştir. “ADÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi” kapsamında yeniden yapılanan üniversitemiz ağ alt yapısı ile oluşan değişiklikler sistemde bulunan sayfalara uyarlanarak, web sayfaları ile ilgili gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

2012 yılında 33 adet ana bilgisayar ile tüm Aydın ilini kampus olarak gören dağınık kampus yapılanmasında 21 adet metro Ethernet bağlantısı, merkez kampüs de 1 GB ile 10 GB arasında değişen hızlarda fiber optik bağlantıları ve 155 Mbps ULAKNET (Ulusal Akademik Ağ Networkü) internet bağlantısı ile büyük bir ağ alt yapısını işleten, yazılım, mail, web ve internet hizmetleri ile hizmet envanterini arttıran Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, Türk Telekomünikasyon kurumundan “Yer Sağlayıcı” belgesini (Belge No:YS-(936)) alarak, bilişim servislerini işleten ve hizmetlerini veren ciddi bir yapılanma içine girmiştir.

2016 yılında, amacını bilgi teknolojilerini tüm yönleriyle tartışmaya açmak, deneyimleri paylaşmak, eğitmek ve bilişim politikalarına katkıda bulunmak olarak özetleyebileceğimiz, ulusal boyutta düzenlenen akademik bilişim 2016 konferansının 18. sini üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Ülkemizden ve Türki Cumhuriyetlerden, akademisyenler, belediyelerden, hastanelerden, üniversitelerden, kamu kurumlarından ve özel sektörden, bilgi işlem merkezlerinin yöneticileri, çalışanları, kütüphaneciler, eğitimciler, satın alma, kiralama, lisanslama vb. hizmetleri yürüten personeller, öğrenciler ile bilişim konusuna ilgi duyan herkesin katılımına açık olan konferans ve konferans öncesi kurslara; 111 eğitmen, 1620 kursiyer, 549 bildiri sahibi ile 5000 den fazla ziyaretçi ile 2 ana sponsor, 2 gold sponsor, 29 silver sponsor ile 25 bronz sponsor olmak üzere 58 sponsor firma katılmıştır.

Üye kurumlar arasında ağ kullanıcılarının kolaylıkla geçiş yapabildiği, RADIUS tabanlı altyapı üzerinden 802.1x güvenlik standartlarını kullanarak, üye kurumların kullanıcılarının, dünyada diğer üye eğitim kurumlarında da ağ kullanımını amaçlayan “Eduroam” (Education Roaming- Eğitim gezintisi) üyeliği için, “Avrupa Eduroam Konfederasyonu” na bağlı “ULAKBİM” ile “eduroam Türkiye Katılım Sözleşmesi” 24 haziran 2009 yılında imzalanmıştır. Ülkemizdeki tüm üniversiteler içinde 9. Sırada bu alt yapıyı kuran üniversitemiz eduroam servis hizmetini, 2015 yılına kadar sadece merkez kampüste vermiş, 2018 yılında, 24 yerleşke ve kampüsü içinde barındıran üniversitemizde, idari ve akademik alanlarda, 237 adet Aruba, 242 adet Huawei kablosuz erişim cihazı ile, EDUROAM (Education Roming) hizmetini tüm yerleşkelerde erişilebilir hale getirilmiştir.