ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL KULLANIM POLİTİKASI

Amaç

Bu politikanın amacı kurum bünyesindeki bilişim cihazlarının ve yazılımlarının uygun kullanımı hakkında standart oluşturmaktır. Uygunsuz kullanım kurumu virüs saldırılarına, ağ sistemlerinin çökmesine hizmetlerin aksamasına ve bunların yaptırımlara dönüşmesine sebep olabilir.

 

Kapsam

Bu politika kurumun bütün çalışanları, sözleşmelileri, kurum adı altında çalışan bütün kişiler ve aynı zamanda kurumun sahip olduğu ve kiraladığı bütün cihazları kapsamaktadır.