ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KABLOSUZ İLETİŞİM POLİTİKASI

1.1 Amaç

Bu politika kablosuz cihazların gerekli güvenlik tedbirleri alınmaksızın kurumun bilgisayar ağına erişimini engellemeyi amaçlamaktadır. Sadece bu politikanın güvenlik kriterlerine uyan cihazlar kurumun bünyesinde kullanabilirler.

 

1.2 Kapsam

Bu politika kurum bünyesinde kullanılabilecek bütün kablosuz haberleşme cihazlarını kapsamaktadır. Kablosuz veri transferi sağlayabilen cihazları kullananlar ve Bilgi İşlem bu kapsam içerisindedir. Kuruma bağlantısı olmayan herhangi bir cihaz veya bilgisayar ağı bu politikanın kapsamı içerisinde değildir.