ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Hizmetler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından online sunulan hizmetler aşağıda belirtildiği gibidir
 E-Üniversite Otomasyonu
Yazılımları dairemiz personelince gerçekleştirilen, enstitü bilgi sistemi, öğrenci bilgi sistemi, kimlik paylaşım sistemi, personel bilgi sistemi, sınav koordinatörlüğü bilgi sistemi, akademik bilgi sistemi ve mediko sosyal bilgi sistemlerinin veri tabanları üzerinden alınan veriler ile yöneticiler için raporlama araçlarından oluşan otomasyonumuz

 Akademik Bilgi Sistemi
Yazılımı 2004 yılında dairemiz personelince geliştirilmiştir. Akademik personelin giriş yetkisine sahip olduğu ve her akademik personelin özlük ve iletişim bilgilerinden, aşağıda yeralan akademik çalışmalarına kadar veri kaydedebildiği akademik personel veya akademik çalışmalarla ilgili raporlamaların bulunduğu otomasyonumuzdur. 
(Kullanıcı sayısı 2326 dır.).

- Hakemli Dergi Makalesi

- Yurtiçi Bildiri

- Doktora Tezi

- Konferans Makalesi

- Kitap Çevirisi

- Araştırmalar

- Rapor

- Hakemsiz Dergi Makalesi

- Yurtdışı Bildiri

- Master Tezi

- Kitap

- Kitap Bölümü

- Proje

- Diğer Yayınlar


 İnteraktif Rehber
Tüm üniversite personeli ve birimlerinin kayıtlı olduğu arama özelliğine sahip telefon rehberi.Web üzerinden yetki verilen tüm kullanıcılar tarafından güncellenebilmektedir.
 Online Arıza Takip Sistemi
Daire başkanlığımıza arıza bildirimi yapacak kullanıcıların randevu alması, arıza bildirimi yapması ve onarım/bakım süreçlerinden istedikleri anda yapmış oldukları bildirimi izleyerek bakım/onarımdaki cihaz/donanımların durumu hakkında bilgi alabilecekleri yada yazılım şikayetleri hakkında sonuçlanmış işlemleri izleyebilecekleri arayüze sahip aynı zamanda çeşitli istatistiki bilgilere ulaşılabilen yazılımdır
 Öğrenci Bilgi Sistemi (Personel)  Öğrenci Bilgi Sistemi ( Öğrenci)
34000 e yakın okuyan öğrenci ve mezun tüm öğrencilerin özlük bilgilerinden, ders kaydı ve not bilgilerine kadar her türlü verinin kaydedildiği,100 den fazla raporlamanın yapıldığı otomasyondur.
 Kampüs Veritabanlarına Erişim (Proxy Hizmeti)
Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin abone olduğu veritabanlarına IP kontrollü proxy sunucusu kullanılarak kampüs dışından ve kampüs içi networkten erişime izin veren tüm öğrencilerin ve personelin kullanıcısı olduğu proxy sunucu hizmetidir.
 Enstitü Bilgi Sistemi (Personel)   Enstitü Bilgi Sistemi (Öğrenci)
Sağlı, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerimiz için yazılımı gerçekleştirilerek kullanıma sunulan, yazılım süreci devam eden otomasyondur.
 Personel Eposta Sistemi
Üniversite personeline mail hizmetlerinin sağlandığı sunucu hizmetidir.
 Öğrenci Eposta Servisi
Üniversite öğrencilerine mail hizmetlerinin sağlandığı sunucu hizmetidir.
 Eduroam
Eduroam, Education Roaming (Eğitim Gezintisi) kelimelerinin kısaltmasıdır. RADIUS tabanlı altyapı üzerinden 802.1x güvenlik standartlarını kullanarak, eduroam üyesi kurumların kullanıcılarının diğer üye eğitim kurumlarında da sorunsuzca ağ kullanımını amaçlayan hiyerarşik yapıyı barındıran bir sistemdir. Üniversitemiz ülkemizdeki 64 üye üniversite ve kurum içerisinde gereklerini tamamlayarak 2009 yılında 11. sırada bu hizmeti sunmaya başlamıştır.