ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Açık Kaynak Uygulama Setleri **Yeni**

Mesajlaşma: Telegram   https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=tr&gl=US

Görüntülü Görüşme : Jitsi      https://meet.jit.si/

Ekran Kaydı ve Yayın: OBS Studio  https://obsproject.com/tr/download

Tarayıcı: Firefox, Brave  https://www.mozilla.org/tr/firefox/new/    https://brave.com/download/

Ofis: LibreOffice   https://www.libreoffice.org/download/download/

İstatistik Hesaplama : PSPP  http://pspp.awardspace.info/

CAD: LibreCad  https://librecad.org/

Resim Düzenleme: GIMP https://www.gimp.org/downloads/

GNU/PSPP : örneklenmiş veri üzerinde istatistiksel analizi yapmaya yarayan özgür bir yazılımdır. Kapalı kaynak kodlu bir yazılım olan SPSS’in bir “alternatifi”dir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, PSPP’nin SPSS’in bir eşiti, yani muadili olmadığı, bir alternatifi olduğu; dolayısıyla içerisinde çeşitli küçük farklılıkların olduğu meselesidir. Zira arayüzü, analiz sonuçları ve işleyiş biçimi açısından SPSS’ten çok büyük bir farkı olmamakla birlikte halihazırda sürekli gelişim içerisinde olduğundan hızla gelişmekte ve değişmektedir.

İndirmek için Tıklayınız

R PROGLAMA DİLİ : kısaca; istatistiksel hesaplama, veri analizi ve bilimsel araştırmalarda verileri temizlemek, analiz etmek, görselleştirmek ve anlamlı hale getirmek için istatistikçiler, veri bilimcileri,veri analistleri,araştırmacılar ve pazarlamacılar tarafından yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir.

İndirmek için Tıklayınız