ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi Güvenliği

1.1 Amaç

Bu politikanın amacı, hukuka, yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere ve her türlü güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için, üst yönetiminin yaklaşımını ve hedeflerini tanımlamak, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara bu hedefleri bildirmektir.

1.2 Kapsam

Üniversitemizin akademik eğitim, öğretim faaliyetleri ile idari faaliyetlerini ve bu faaliyetlerine ilişkin bilgi varlıklarını, bu varlıkların korunması amacıyla yürüttüğü bilgi güvenliği kapsamındaki ilgili iş süreçlerini kapsar.