ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KVKK

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

KVKK DOKÜMAN LİSTESİ

Birimler

 

Doküman

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

-KVK Mevzuat Uyarınca Kayıt Dondurma Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Kayıt Dondurma Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Lisansüstü Kesin Kayıt ve Öğrenim Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Aday Öğrenci Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Aday Öğrenci Açık Rıza Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Öğrenci Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Öğrenci Açık Rıza Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Burs İlgili Kişi Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Özel Yetenek Başvuru ve Kayıt Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Özel Yetenek Başvuru ve Kayıt Süreci İlgili Kişi Açık Rıza Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Yatay-Dikey Geçiş Başvuru ve Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma  Metni

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

-KVK Mevzuat Uyarınca Kütüphane Bağış İlgili Kişi Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Kütüphane Dış Kullanıcı Başvuru Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Kütüphane İlgili Kişi Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Kütüphane İlgili Kişi Aydınlatma Metni

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

- KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarik Sözleşmelerine Eklenecek Taslak Hükümler

 

Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM)

-KVK Mevzuat Uyarınca Uzaktan Eğitim Merkezi Öğrenci Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Uzaktan Eğitim Merkezi Öğrenci Açık Rıza Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Uzaktan Eğitim Merkezi Çalışan Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Uzaktan Eğitim Merkezi Çalışan Açık Rıza Metni

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM)

-KVK Mevzuat Uyarınca Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimci Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimci Açık Rıza Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Sürekli Eğitim Merkezi Katılımcı Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Sürekli Eğitim Merkezi Katılımcı Açık Rıza Metni

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

 

-KVK Mevzuat Uyarınca Yurtdışı Değişim Programları Öğrenci Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Yurtdışı Değişim Programları Öğrenci Açık Rıza Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Yurtdışı Değişim Programları Personel Hareketliliği Gelen Personel Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Yurtdışı Değişim Programları Personel Hareketliliği Gelen Personel Açık Rıza Metni

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

- KVK Mevzuat Uyarınca Tanıtım Faaliyetleri Aday Öğrenci Aydınlatma Metni

- KVK Mevzuat Uyarınca Tanıtım Faaliyetleri Aday Öğrenci Açık Rıza Metni

- KVK Mevzuat Uyarınca Tanıtım Faaliyetleri Çalışan Aydınlatma Metni

- KVK Mevzuat Uyarınca Tanıtım Faaliyetleri Çalışan Açık Rıza Metni

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

-KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca İdari Personel Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarikçi ve Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuatı Uyarınca Ziyaretçi Aydınlatma Metni

-Kamera Aydınlatma Fişi

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

- KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarik Sözleşmelerine Eklenecek Taslak Hükümler

Personel Daire Başkanlığı

-KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca İdari Personel Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca İdari Personel Adayı Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca İdari Personel Adayı Açık Rıza Metni

- KVK Kanunu Personel Taahhütnamesi

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- Evrak Teslim Formu

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

- KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarik Sözleşmelerine Eklenecek Taslak Hükümler

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

-KVK Mevzuat Uyarınca Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve İşe Alım Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Burs İlgili Kişi Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca Sağlık, Kültür ve Spor Etkinlikleri İlgili Kişi Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarikçi ve Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuatı Uyarınca İdari Personel Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

- KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarik Sözleşmelerine Eklenecek Taslak Hükümler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

-KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarikçi ve Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

- KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarik Sözleşmelerine Eklenecek Taslak Hükümler

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

 

Strateji Daire Başkanlığı

-KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuat Uyarınca İdari Personel Aydınlatma Metni

-KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarikçi ve Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

- KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarik Sözleşmelerine Eklenecek Taslak Hükümler

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

- Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu

- Dış Paydaş Katılımlı Toplantı Formu

- KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası

- Eğitim Katılım Formu

- Kişisel Veri İmha Tutanağı

- KVK Mevzuat Uyarınca Toplantı Katılımcı Aydınlatma Metni

- Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Çerçeve Sözleşme

- KVK Mevzuatı Uyarınca Tedarik Sözleşmelerine Eklenecek Taslak Hükümler