ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Usul ve Esaslar

 2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim- Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM USUL VE ESASLARI
 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM USUL VE ESASLARI
 Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar
 Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar
 Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Desteklenmesi Amacıyla Burs Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerinin Yurt Dışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar
 667 Sayılı KHK ile Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Kayıtlı Öğrencilere İlişkin Usul ve Esaslar
 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 68. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
 EK MADDE-1 İN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-OCAK 2015
 Ortak Derslere İlişkin Usul ve Esaslar
 Ders Kayıt Esasları
 Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Programı Hazırlama Esasları
 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ders Açma ve Yürütme Esasları
 Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları
 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI "25.09.2014 YÖK GENEL KURULU"
 Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
 Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Esasları (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)