ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20059986.pdf