ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KAYIT YENİLEME/DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt yenileme; üniversitemiz bünyesindeki önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, ilgili yılın akademik takviminde belirtilen süreler içinde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders kayıt işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşen işlemdir.

Üniversitemiz programlarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin (Üniversiteye yeni kaydolanlar dâhil) Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) üzerinden akademik takvimde yer alan ders kayıt tarihleri içerisinde yalnızca kendi yarıyıllarına ait dersleri seçmeleri gerekmektedir.

Ders kaydı, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) üzerinden sorumlu olunan öğretim programı esas alınarak yapılır. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Öğrenciler, öncelikle F1 (başarısız) veya F2 (devamsız) harf notu almış oldukları dersler ile varsa alt yarıyıllardan hiç almadığı ders/derslere öncelik vermelidir.

Tüm öğrenciler her yarıyıl, Akademik Takvimde yer alan kayıt tarihlerinde kayıtlarını bizzat yenilemekle yükümlüdür.

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi (Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü olan öğrenciler için) ve/veya ders kaydı yapılması işlemlerinden birini eksik yapan öğrenci, o yarıyıl/yıl için “kayıt yenilemedi” durumuna düşer. Bu öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Üniversitemiz Ders Kayıt Esaslarına

https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/20221007130727-80KEMDERSKAYTESASLAR-000034962548827011384560.pdf

adresinden ulaşabilirsiniz.