ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DİPLOMA VE DİPLOMA EKİ

Diploma/Mezuniyet

Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokuluna kayıtlı öğrencilerden; eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini yerine getiren, GANO’su 2,50 veya daha yüksek olmak koşulu ile ön lisans programları için en az 120 AKTS kredisine, dört yıllık lisans programları için en az 240 AKTS kredisine, beş yıllık lisans programları için en az 300 AKTS kredisine, altı yıllık lisans programları için en az 360 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Diploma Eki

Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen alınan derecenin rahatça anlaşılabilmesi için yükseköğretim kurumları tarafından diplomaya ek olarak verilen bir belgedir.

Diploma Eki, diploma ile aynı anda düzenlenir; mezunun herhangi bir talebi olmaksızın diploma ile birlikte ücretsiz öğrencilerin OBİS’de kayıtlı olan stu.adu.edu.tr uzantılı e-posta adreslerine gönderilir.

Bir ülkede verilmiş olan diploma ve derecelerin diğer ülkelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da tam olarak anlaşılabilmesi amacıyla tasarlanmış bir formdur. Diploma Eki, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca kazandıkları beceri ve yeterliliklerini daha iyi anlatabilmelerine yardımcı olur.

Böylece, eğitim veya çalışma amaçlı yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin diplomaları ve öğrenim süreleri yurt dışında rahatça anlaşılır.

Diploma Eki; Transkript veya not çizelgesi yerine geçmez. Özgeçmiş (CV) değildir. Kendiliğinden akademik/mesleki tanınırlık sağlamaz.

Mezuniyet, diploma ve ilgili belge işlemleri ‘’Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge ‘’ çerçevesinde yapılır.

Mezun Belgelerinin Teslimi

Diploma ve diğer mezun belgeleri elektronik ortamda teslim edilir, kağıda basılmaz.

Belgelerin EBYS üzerinden e-imza süreçleri tamamlandıktan sonra imzalanan belgeler, öğrencilerin OBİS’de kayıtlı olan stu.adu.edu.tr uzantılı e-posta adreslerine gönderilir.

Basılı belgenin talep edilmesi halinde;

·         Öğrenci, talebini belirtir dilekçe ile eğitim gördüğü birime başvurur.

·         Başvurular birim tarafından EBYS üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

·     Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belgenin çıktısı alınarak arka yüzüne “Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır” kaşesi basılır, daire başkanı tarafından imzalanarak ilgili birime teslim edilir.

·         Birime teslim edilen belge çıktıları, ilişik kesme işlemini tamamlayan mezunun kendisine ya da noterden vekalet verdiği kişiye birim tarafından teslim edilir.

Mezun belgesinin kaybedilmesi

Herhangi bir mezun belgesini kaybedene, dilekçe ile başvurması halinde, OBİS’de arşivlenerek saklanmış olan belgesi, ilgilinin e-posta adresine iletilerek teslim edilir.

Mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliği

Mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliğinin yapılabilmesi için vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı ve mahkeme kararının onaylı sureti dilekçeye eklenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulur. Nüfus kaydı değişiklikleri, diplomanın arkasına gerekli açıklama ile şerh düşülüp tarih konularak öğrenci işleri daire başkanı tarafından imzalanır. 

Üniversitemizin  "Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesine"sine  

https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/20221003114506-ESINELIKINYNERGEYENI-000024876297474111997338.pdf

adresinden ulaşılabilmektedir.