ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Eşdeğerlik ve İntibak İşlemleri

  • Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler.
  • Aşağıda sunulan Not Dönüşün Tablosunu ve Ders Eşdeğerlik / Muafiyet Tablosunu incelereyerek bilgi edinebilirsiniz.
  • Aşağıda sunulan Eşdeğerlik ve İntibak İşlemleri İle İlgili Sık Sorulan Sorular Sayfasına ulaşabilirsiniz...