ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

EŞDEĞERLİK VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten sonra ayrılan veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, kaydını yaptırdıkları yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar ilgili birime başvurarak eşdeğerlik/muafiyet talebinde bulunabilirler. Belirtilen sürede yapılmayan başvurular o yarıyıl değerlendirilmeye alınmaz ve bir sonraki yarıyıla kalır.

Belirtilen sürede başvuru yapmayan öğrenci, kaydının yapıldığı yarıyılı takip eden yarıyılın ilk haftası içerisinde eşdeğerlik/muafiyet başvurusunda bulunabilir; daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle eşdeğerlik başvurusunda bulunamaz.

Yapılan eşdeğerlik işlemi ile ilgili olarak alınan birim yönetim kurulu kararının bir örneği öğrenciye tebliğ edilir. Tebliğ tarihini izleyen bir hafta içerisinde varsa öğrencinin eşdeğerlik işlemine itiraz başvurusu alınır ve eşdeğerlik işlemi yeniden değerlendirilir.

 Eşdeğerliği kabul edilen dersler için daha sonraki yarıyıllarda eşdeğerlik iptal başvurusu yapılamaz.