ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÇİFT ANADAL - YANDAL İŞLEMLERİ

ÇİFT ANDAL PROGRAMI

Çift Anadal Programı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde bir programa kayıtlı olan öğrencinin anadal programının bağlı olduğu birim içerisinde yer alan ikinci bir programdan eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesine olanak sağlayan programdır.

Başvuru Tarihleri

Öğrenciler Çift Anadal Programına akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde;

·         Çift anadal lisans programına, en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında;

·         Çift anadal önlisans programına ise en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Başvuru Koşulları

1.       Öğrenci sadece anadal programının bağlı olduğu birim içerisinde yer alan ve birim kurulu kararları gereği belirlenmiş programlara başvuruda bulunabilir.

2.       Çift anadal programına başvurmak isteyen öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz.

3.       Başvurduğu döneme kadar anadal öğretim programında yer alan tüm zorunlu derslerden başarılı olmuş ve başvuru anında anadal diploma programındaki GANO’su 4,00 üzerinden en az 2,90 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ilk %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

YANDAL PROGRAMI

Yandal Programı, Aydın Aydın Menderes Üniversitesinde bir programa kayıtlı öğrencinin, kendi programının yanı sıra başka bir alanın temel bilgilerini öğrenmek için takip ettiği programdan,  yandal sertifikası alabilmesine olanak sağlayan programdır.

Başvuru Tarihleri

Öğrenciler yandal Progrmanına akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde;

·         Anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılın, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın, altı yıllık programlarda dokuzuncu yarıyılın başında;

·         Anadal önlisans programının en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Başvuru Koşulları

1.       Öğrenci sadece anadal programının bağlı olduğu birim kurulunca belirlenmiş programlara başvuruda bulunabilir.

2.       Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans veya önlisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

3.       Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekir.

4.       Bir öğrenci öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir.