ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖZEL-MİSAFİR ÖĞRENCİ

Özel Öğrenci

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrencilerdir.

Özel öğrenci olarak Üniversitemiz birimlerinde eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrencilerin, Akademik Takvimde yer alan derslere başlama tarihinden en az 15 gün önce, dilekçe ile ilgili birime başvurması gerekir.

Öğrenci, başvuru dilekçesine başvuru formu, kimlik fotokopisi, kurumundan aldığı öğrenci belgesi, onaylı not durum çizelgesini eklemelidir. Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, eğitim süresine dahildir.

Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öder.

Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

1-Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olması,

2- Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.

Misafir Öğrenci

Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir programına kayıtlı olmamakla birlikte, en az lise mezunu olmak veya mezuniyet aşamasında lise son sınıf öğrencisi olmak koşuluyla, başvurduğu birimin ilgili yönetim kurulunun kararıyla ders almasına izin verilen öğrencilerdir.

Misafir öğrenci olarak ADÜ’den ders almak isteyen ve bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmayan kişi, başvuru formu, kimlik fotokopisi ve en son öğrenim gördüğü kurumdan aldığı onaylı diploma veya not durum çizelgesi ile ADÜ’deki ilgili bölüm/programa başvurur. Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine ilgili birimin önerisi alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

Misafir öğrencilik süresi sona eren öğrenciye, talep etmesi halinde, ADÜ’deki misafir öğrenciliği süresince aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren onaylı bir not durum çizelgesi verilir.

Misafir öğrenci olarak eğitim almak isteyenler, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ücret öder.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/20220512115251-ZELMISAFIRYONERGESI2-000029108469196236627280.pdf