ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ASKERLİK İŞLEMLERİ

LİSANS ve ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

 Askerlik İşlemleri 7179 sayılı Askeralma Kanunu Uygulama Esaslarına (https://asal.msb.gov.tr)  göre yürütülür.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrencilerin askerlikleri, azami eğitim süresi kadar ertelenir.

Fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların, aynı düzeyde ikinci bir programa kayıt olmaları halinde bu öğrenciliklerinden dolayı askerlikleri ertelenmez.

Askerlik durumu ile ilgili sorgulama, https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama adresinden yapılabilir.

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin askerlik işlemleri 7179 sayılı Askeralma Kanunu Uygulama Esaslarına (https://asal.msb.gov.tr)  göre yürütülür.

Kayıt öncesi yoklama kaçağı olan veya bakaya kalanların askerlik erteleme işlemleri yapılmaz.

Sevk tehir teklifi yapılırken öğrencilerin tabi oldukları programın normal süresi ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu Uygulama Esaslarında belirtilen yaş sınırı dikkate alınır.

Askerlik İşlemleri Yüksek Lisans için 32, Doktora için 35 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla ertelenebilir.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden tekrar tecil istenmesi mümkün değildir.

Askerlik durumu ile ilgili sorgulama, https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama adresinden yapılabilir.

İlgili mevzuata,

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1111&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3

adresinden ulaşılabilir.