ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Senato Kararları

 06/04/2016 tarih ve 2016-04 sayılı oturumda alınan V nolu Senato Kararı - Öğretim Programı Hazırlama Usul ve Esasları
 09/12/2015 tarih ve 2015-21 sayılı oturumda alınan I nolu Senato Kararı - Bütünleme Sınavı
 07/10/2015 tarih ve 2015-23 sayılı oturumda alınan XIX nolu Senato Kararı - Mezuniyet Şartı
 08/04/2015 tarih ve 2015-08 sayılı oturumda alınan VI nolu Senato Kararı
 08/04/2015 tarih ve 2015-08 sayılı oturumda alınan IV nolu Senato Kararı
 13/02/2015 tarih ve 2015-04 sayılı oturumda alınan IV nolu Senato Kararı - Hazırlık sınıfından başarısız olan mezuniyetlerine karar verilen öğrenciler
 04/02/2015 tarih ve 2015-03 sayılı oturumda alınan X nolu Senato Kararı - Zorunlu Hazırlık Sınıfı
 07/04/2014 tarihli 2014-05 sayılı oturumda alınan I nolu Senato Kararı -Ders Açma ve Yürütme Esasları
 22/08/2014 tarihli 2014-13 sayılı oturumda alınan XVIII nolu Senato Kararı
 08/08/2014 tarihli 2014-12 sayılı oturumda alınan I nolu Senato Kararı - 5i Dersleri Yürütme Esasları
 24/07/2014 tarihli 2014-11 sayılı oturumda alınan XII nolu Senato Kararı - Yatay Geçiş Yönergesi Değişikliği Madde 16
 05/06/2014 tarihli 2014-09 sayılı oturumda alınan II, III, IV, V, VI, XI nolu Senato Kararları
 14/05/2014 tarihli 2014-07 sayılı oturumda alınan VI nolu Senato Kararı - 2013-2014 Yaz Okulu Takvimi
 07/04/2014 tarih ve 2014-05 sayılı oturum II nolu Senato Kararı - Öğretim Elemanı ve Ders Öğrenme Çıktıları Değerlendirme Formu
 26/08/2015 tarih ve 2015-16 sayılı oturumda alınan X nolu Senato Kararı
 29/01/2014 tarihli 2014-03 sayılı oturumda alınan XI nolu Senato Kararı
 08/08/2014 tarihli 2014-12 sayılı oturumda alınan II nolu Senato Kararı - Öğretim Programı Hazırlama Esasları
 08/01/2014 tarihli 2014-01 sayılı oturumda alınan VIII nolu Senato Kararı
 08/01/2014 tarihli 2014-01 sayılı oturumda alınan XIV nolu Senato Kararı