ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2016-2017 Güz Yarıyılında Kayıt Yenileme İşlemi

2016-2017 GÜZ YARIYILINDA KAYIT YENİLEME İŞLEMİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

DERS KAYIT İŞLEMLERİ

1.      Ders kayıt işlemi; öğrencilerin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında almak istedikleri derslerin sistemden seçilmesi işlemidir.

2.      Ders Kayıt İşlemi https:\\obisnet.adu.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapılarak sistem üzerinden yapılacaktır.

3.     Öğrenci varsa başarısız olduğu derslere ve dönem derslerine öncelik vermek kaydıyla bir yarıyılda 45 AKTS kredisine kadar ders alabilir. Staj, Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II, Yabancı Dil I, Yabancı Dil II dersleri 45 AKTS kredisi hesabında dikkate alınmaz.  Üniversite Yönetim Kurulunun 01.09.2016 tarih ve 2016-24 sayılı oturumunda alınan XII sayılı kararı uyarınca mezuniyet aşamasına gelemen öğrenciler, kayıt yenileme dönemlerinde 50 AKTS kredisine kadar ders seçimi yapabilirler.

4.       Öğrenci kaydolmayı düşündüğü derslerle ilgili danışmanının görüşünü ve önerilerini alır. Ancak ders kayıtları ve öğretim programındaki dersleri tamamlama ile ilgili nihai sorumluluk öğrenciye aittir.

5.       Bir dersin bir kampüste açılan tüm şubeleri birlikte listelenir ve öğrenci yer, gün ve saati kendisi için en uygun olan ve kontenjan açığı bulunan şubeye kaydını yapar.

6.       Fazla talep gören bir dersin yeni bir şubesi açılabilir veya yeterli talep görmeyen bir dersin şubesi kapatılabilir. Bu durumda kapatılan şubedeki  öğrencilerin kayıtları, bölüm başkanlığı tarafından sistem üzerinden aynı kampüsteki zaman çakışması olmayan diğer şubelere aktarılır. Şubesi değişen veya herhangi bir şubeye yerleştirilemeyen öğrencilerin durumları, e-posta adreslerine bildirilir. Bu nedenle öğrencilerin ekle-sil tarihleri sonuna kadar kayıtlandıkları ders ve şubelerde değişiklik olup olmadığını https:\\obisnet.adu.edu.tr adresinden sisteme giriş yaparak veya sisteme kayıtlı olan e-posta adreslerinden kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

 

 KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ İŞLEMLERİ

1.       Birinci öğretim programı öğrencilerinden, programının normal süresi içerisinde bulunan (dönem uzatmayan) öğrenciler, katkı payı ödemesi yapmayacaklardır; program süreleri sonunda mezun olamayan (dönem uzatan) öğrenciler ile ikinci Yükseköğretim programına kayıtlı olanlar öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir.

2.       İkinci öğretim programı öğrencilerinin tamamı (programının normal süresi içerisinde bulunan veya program süreleri sonunda mezun olamayan) programları için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

3.       Yabancı uyruklu öğrenciler kendileri için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

4.     Yukarıdaki 1. 2. ve 3.  maddeye göre katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler akademik takvimde ve aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde ödemelerini yapacaklardır. Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesini yapmayan öğrenciler ders kaydı yapamazlar. Ders kaydı işlemi, katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi yapıldıktan sonra açılacaktır. Katkı payı / öğrenim ücreti miktarlarınızı kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız halinde görebilirsiniz.

  • Hiç bir şekilde herhangi bir hesap numarası ile ödeme yapılmayacaktır.
  • Havale veya EFT yoluyla yapılan ödemeler  kabul edilmeyecektir.
  • Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinin Türkiye genelinde Halk Bankası Şubeleri / ATM / İnternet Bankacılığı üzerinden, TC Kimlik Numarası ile yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen bitiş tarihinde sistem kapanacak ve bu tarihten sonra katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi yapılamayacaktır.
  • ATM üzerinden katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemi;
  • Kartsız İşlem için sırasıyla Kurum Ödemeleri > Harç  butonları tıklanır, İl plaka kodu olarak 09 girilir, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra  açılan ekranda TC Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam edilir.
  • Kartlı İşlem için sırasıyla  Diğer İşlemler > Kurum Ödemeleri > Harç  butonları tıklanır, İl plaka kodu olarak 09 girilir, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra  açılan ekranda TC Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam edilir.
  • İnternet Şubesi üzerinden katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemi;
  • İnternet Şubesine giriş yapıldıktan sonra sırasıyla; Diğer Ödemeler > Eğitim Ödemeleri  butonları tıklanır, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra  açılan ekranda TC Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam edilir.

Öğrencilerin ders kaydı ve ödemelerin aşağıdaki takvim doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

 

BİRİM ADI

DANIŞMAN GÖRÜŞÜ/OLURU VERME TARİHLERİ

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

DERS KAYIT TARİHLERİ

DERSLERE BAŞLAMA

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

-

29 Ağustos 2016

09 Eylül 2016

29 Ağustos 2016

09 Eylül 2016

19 Eylül 2016

YILLIK EĞİTİM VEREN BİRİMLER

TIP FAKÜLTESI (1.Sınıflar)

-

25 Temmuz 2016

05 Ağustos 2016

-

19 Eylül 2016

TIP FAKÜLTESI (2.-3.Sınıflar)

-

25 Temmuz 2016

09 Eylül 2016

-

19 Eylül 2016

TIP FAKÜLTESI (4. Sınıflar)

-

25 Temmuz 2016

26 Ağustos 2016

-

22 Ağustos 2016

TIP FAKÜLTESI (5. Sınıflar)

-

25 Temmuz 2016

26 Ağustos 2016

-

22 Ağustos 2016

DEVLET KONSERVATUVARI

22 Ağustos 2016

09 Eylül 2016

25 Temmuz 2016

09 Eylül 2016

22 Ağustos 2016

09 Eylül 2016

19 Eylül 2016

YARIYILLIK EĞİTİM VEREN BİRİMLER

 

22 Ağustos 2016

09 Eylül 2016

25 Temmuz 2016

09 Eylül 2016

22 Ağustos 2016

09 Eylül 2016

19 Eylül 2016

 

5.       Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için, yukarıda belirtilen süreler içerisinde; katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödenmesi ve ders kayıt/seçim işlemlerinin öğrenci tarafından (lisansüstü öğrencileri hariç) internet üzerinden yapılması gerekmektedir.

6.       Kayıt yenileme işlemini tamamlayan öğrencilerin bilgisi, devam cetveli, sınav cetveli vb. listelerde yer alacaktır.

7.   Devam cetveli, sınav cetveli vb. listelerde sistem tarafından kayda alınıp onaylanmamış bir öğrencinin, manuel olarak isim yazarak derse veya sınavlara girmemesi/alınmaması gerekmektedir.

8.      Öğrenci, kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

9.    Katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödendiğine ilişkin dekontun öğrenci tarafından saklanması gerekmektedir. Herhangi bir iade yapılması gerektiğinde, öğrenciden dekontun ibraz edilmesi istenecektir. 

ÖNEMLE DUYURULURhttp://v2.atnant.com/s?p=27&s=0&t=0&e=2&rx=1440&ry=900&r=0.6045573824085295

Bu duyuruyu indirmek için tıklayınız.