ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanı Görev Tanımı

1 - GÖREV ADI

Personel Dairesi Başkanı

2 - GÖREV KAPSAMI

Personel Dairesi Başkanı olarak Üniversitemiz personeline özlük işlemleri ile ilgili adil ve eşit düzeyde kaliteli, güler yüzlü hizmet ve kısa zamanda ulaşılabilir çözüm odaklı bilgi verfilmesini sağlamak. Üniversitemiz insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yaparak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak. Personelin performans kriterlerini artıracak çalışmalarda bulunarak, kalite yönetim sisteminin şartlarına bağlı kalarak, ilgili ekibi oluşturup, bilgilendirme toplantıları düzenleyip, sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamaktır.

3 - GÖREV DETAYI

Yükseköğretim Üst kuruluşarı ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen;

3.1 - Üniversitemiz insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

3.2 - Personel sisteminin gelişrilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

3.3 - Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,

3.4 - Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak,

3.5 - Personel Daire  Başkanlığı bünyesinde bulunan birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

3.6 - Verilecek benzeri görevleri yapmak.

4 - GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

4.1 - 657 Saylı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak,

4.2 - En az lisans mezunu olmak.

5 - SORUMLULUK

Üniversite  Genel Sekreterine birinci derecede sorumludur.