ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanı Sekreteri

1 - GÖREV ADI

Personel Dairesi Başkanlığı Sekreterlik

2 - GÖREV KAPSAMI

Personel Dairesi Başkanlığı Sekreteryası olarak 657 sayılı ve 2547 sayılı kanunlar ile ilgili maddeleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, üniversiteye bağlı tüm eğitim-öğretim, yönetim ve idari birimlerinin yürütükleri hizmet süreçlerinde akademik-İdari personelin Daire Başkanı ve Başkanlığı ile ilgili sekreterya hizmetini vermek görev kapsamındadır.

3 - GÖREV DETAYI

3.1 - Daire Başkanına daha önce programlanan işleri hatırlatır,

3.2 - Personele hasta sevk kağıdı verir,

3.3 - Gelen haber ve bilgileri kaydeder, yöneticiye ulaştırır,

3.4 - Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar,

3.5 - Randevuları ayarlar, misafirleri karşılar,

3.6 - Gelen yazıları (Fax, posta vb.) alır, sınıflandırır, kaydeder, büro içi evrak akışını sağlar,

3.7 - Görevi ile ilgili süreçleri Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

4 - GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

4.1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre atanmış olmak,

4.2 - En az lise mezunu olmak.

5 - SORUMLULUK

5.1 - Personel Dairesi Başkanına birinci derecede sorumludur.