ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Görevleri

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı için 32.maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47.maddesine dayanarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, rehberlik, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek görevlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alımlarını, öğrenci harcırahlarını bütçe ilkelerine, kanun ve yönetmelik ile diğer mevzuatlar çerçevesinde karşılamaktır.