ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Beşinci Kısım - İç Kontrol Sistemi)