ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar