ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Maliye Bakanlığının 04.02.2009 tarihli ve 1205 sayılı yazısı ve eki Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi