ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ 

Mevzuata, Üniversitemizin amaç, hedef ve politikalarına uygun olarak; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler fonksiyonu kapsamındaki faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Kamu mali yönetim sistemimizin temel unsurlarından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesine hizmet eden öncü ve örnek bir Başkanlık olmaktır.