ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

HARCAMA YETKİSİ DEVİR BELGESİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun "Harcama Yetkisi ve Yetkilisi" başlıklı 31'inci maddesi ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan 31/12/2005 tarihli ve 26040 (4. Mükerrer) sayılı, 28/04/2006 tarihli ve 26512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 ve 2 Seri Numaralı Harcama Yetkileri Hakkında Genel Tebliğ hükümleri uyarınca; Üniversitemiz harcama yetkililerince harcama yetkisinin devri halinde Harcama Yetkisi Devir Belgesi’nin doldurularak bir örneğinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Harcama Yetkisi Devir Belgesi boş örneğini indirmek için aşağıdaki simgeyi tıklayınız.

 Ek Dosya Bağlantısı