ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı (Güncellenmiş Versiyon – 2022)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı Güncellenmiş Versiyonu’na ulaşmak için tıklayınız.