ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Geçmişten Günümüze

- Birimin Tarihsel Gelişimi
1992 yılında 3837 sayılı kanun ile kurulan Üniversitemizin teşkilat şemasında yer alan Başkanlığımız, 1993 yılında faaliyetine başlamıştır.

 -Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi
Birimimizin yetki, görev ve sorumlulukları 21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (Yedinci Bölüm- Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri) 28 maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
Birimimiz Yatırım projelerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve akabinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda yürütmektedir.

5018 sayılı yasa çerçevesinde ve stratejik planlama esaslarına dayalı olarak yürütülen Üniversitemiz planlama süreçlerinde Başkanlığımız, görev alanıyla paralel olarak katkı sağlamaktadır.

-Birimin Faaliyet Alanları ve Sunduğu Hizmetler
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak/yaptırmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım onarım yenileme işlerini yapmak, çevre düzenlemesi, kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, havalandırma, asansör sistemleri ile telefon santralı, altyapı tesisleri, araç işletme bakım ve onarımları gibi işleri yürütür.

MEVCUT DURUM
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yeni Bina: 56.000 m²
Ziraat Fakültesi: 40.000 m²
Veteriner Fakültesi: 17.000 m²
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 17.000 m²
Fen–Edebiyat Fakültesi: 25.000 m²
Tıp Fakültesi: 7.250 m²
Aydın Meslek Yüksekokulu: 7.250 m²
Nazilli Meslek Yüksekokulu: 4.400 m²
Rektörlük Binası: 8.000 m²
Merkezi Kafeterya: 4.500 m²
Kongre Merkezi: 3.000 m² (1800 Kişilik)
Kapalı Spor Salonu: 9.000 m² (2200 Kişilik)
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu: 5.200 m²
Sosyal Tesisler: 2.800 m²
İşlikler: 1.050 m²
Kreş: 1.000 m²
Eğitim Fakültesi: 11.250 m²
Kütüphane: 4.500 m²
Derslik ve İdari Birimler Binası 1. Blok: 14.500 m²
olmak üzere TOPLAM 238.700 m² kapalı alan tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

- Devam Eden İnşaatlar
Derslik ve İdari Birimler 2. Blok: 14.500 m²
Tribün:     9.000 m²
Hastane Ek Binası:    9.000 m²
   TOPLAM: 32.500 m²

- Gerçekleştirilen Diğer Hizmetler

- Üniversitemiz genelinde Merkezde ve Taşra birimlerimizde muhtelif onarım ve tadilat işleri,
- 8 Ayrı Kampüste ve ilçelerde yol, su, elektrik, kanalizasyon, çevre düzenlemesi ve aydınlatma gibi muhtelif altyapı işleridir.

- Hibe Tahsis veya Devir Yoluyla Temin Edilen Binalar

Sümer Kampusü: 80.387 m²
Didim Kampusü: 36.000 m²
Muzaffer Özuysal Kampusü: 7.415 m²
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Eski Binaları: 10.340 m²
Aydın Sağlık Yüksekokulu: 5.250 m²
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu: 5.500 m²
Yabancı Diller Yüksekokulu: 3.500 m²
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 2.098 m²
Atça Meslek Yüksekokulu: 4.580 m²
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu: 2.357 m²
Çine Meslek Yüksekokulu: 4.228 m²
Kuyucak Meslek Yüksekokulu: 2.795 m²
Söke Meslek Yüksekokulu: 3.640 m²
Köşk Meslek Yüksekokulu: 4.630 m²
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu: 4.315 m²
Yenipazar Meslek Yüksekokulu: 3.416 m²
 
TOPLAM: 180.451m²